OstatníWorld of Tanks

Modifikace – výsledky a shrnutí dotazníku

Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku dotazníku o modifikacích ve hře Word of Tanks a také těm, kteří věnovali chvíli svého času na jeho rozšíření a vyplnění.

Jak to celé vzniklo

Celé to vzniklo vlastně náhodou při diskusi na discordu Heatnews. Psal jsem si s Doktorem Kevinou a najednou z toho byl dotazník. Řekli jsme si, že to zkusíme vypustit ven a pokud bude více než tři sta odpovědí, že to zpracuji tak, aby z toho byl nějaký informativní výstup.

Co se stalo, předčilo mé očekávání. Díky příznivcům HN se dotazník rozšířil a získali jsme více než 700 odpovědí. Je super, že máme tolik čtenářů, které zajímá nejen hra, ale i věci kolem ní.

Takže, abych nezdržoval, jdeme do toho. Teď trošku statistiky, která sice podle jedné písničky nuda je, má však cenné údaje.

Celková účast

Celkem se naší ankety zúčastnilo 710 respondentů, z nichž 56,2% (399 hráčů) využívá při hře alespoň jednu modifikaci. Bez modifikací hraje 43,8 % (311). Přiznám se, že toto číslo mě samotného překvapilo. Očekával jsem, že modifikace bude využívat mnohem méně hráčů. Je sice možné, že dotazník vyplnili hráči, kteří se o hru zajímají více, vrací se na naše stránky nebo navštěvují oficiální herní fórum, kde všude lze získat aktuální informace.

Používání modifikací

Další část dotazníku byla věnována těm hráčům, kteří modifikace používají. Na otázku, jestli ke stahování modifikací využívají oficiální stránky společnosti Wargaming, tak zvaný Modhub, odpovědělo 32,2% (127 hráčů), že modifikace stahují z Modhubu, kde by měli mít alespoň částečnou jistotu, že mody prošly kontrolou poskytovatele hry a neobsahují žádné nepovolené modifikace a neměli by tedy být trestáni. Naopak 67,8% (268) si modifikace stahuje z jiných zdrojů.

Dále nás zajímalo, jestli hráči používají samostatné modifikace nebo využívají služeb těch, kteří tvoří balíčky modifikací a hráči si relativně jednoduše vyberou věci, které do hry chtějí. Balíčky používá 51,6% (206) hráčů, samostatné či samostatně vytvořenou kombinaci modifikací využívá 48,4% (193) hráčů. Je fakt, že instalace balíčků může být se začátku nepřehledná a může trvat dlouho, než se hráči podaří najít a nastavit tu správnou kombinaci, ale následně je již každá další instalace jednoduchá.

Zajímavá byla odpověď na otázku, jaké balíčky si hráči instalují. Jako možnosti odpovědí jsme vybrali balíčky, které patří mezi nejpopulárnější na již zmíněném Modhubu. Mezi možnostmi byly mimo jiné balíčky: Aslain, OldSchool Pro mod, WGMods Essential, FDMOD, Solo’s Easy Modpack, XVM a další. S naprostou převahou zvítězil balíček, který vytváří Aslain. Získal 73,1% což odpovídá 140 hlasům. Druhým nejpopulárnějším balíčkem je OldSchool Pro mod, který si instaluje 5,7% (11) respondentů. Na bronzovém stupínku se umístil samostatný balíček XVM s 4,1% (7) těsně následován Solo’s Easy Modpack 3,6% (6) a WGMods Essential, který získal stejný počet hlasů. Více než jeden hlas získal ještě FDmod, a to 2,1% (4). Ostatní modifikace včetně těch, které byly doplněny v otevřené otázce, získaly po jednom hlasu.

Neméně zajímavé byly odpovědi na otázku, v jakém jazyce si modifikace instalujete. Nejvíce modifikací je instalováno v českém jazyce a to 46,9% (187). Předpokládám, že na této odpovědi se podílí balíček od Aslaina, který podporuje instalaci v češtině. Jeho četnost byla potvrzena v jedné z předchozích otázek. Dalšími významnými jazyky jsou angličtina 30,6% (122) a slovenština 7,3% (29). Z dalších jazyků byly významně zastoupeny ještě ruština 3,3% (15) a polština 2,5 (10). Více než jednou byly zastoupeny ještě němčina s pěti hlasy (1,3%) a francouzština, čínština a španělština každý s dvěma hlasy (0,5%). Jako jiný jazyk uvedlo 15 z vás, což je 3,8% . Ostatní odpovědi byly po jedné. Musím přiznat, že tady mě ta slovenština překvapila. Nebyl jsem si vůbec vědom, že existují modifikace i ve slovenštině. Nicméně je to překvapení příjemné.

Když jsme se ptali na to, v jakém jazyce si hráči modifikace instalují, nemohli jsme se nezeptat, jestli by přivítali modifikace ve svém jazyce, tedy v češtině nebo slovenštině, byť ta nebyla implicitně jmenována. Zde nebylo žádné překvapení. 85 % (339) z vás se vyjádřilo, že by chtělo modifikace ve svém jazyce.

Když jsme u možnosti instalovat si modifikace, nešlo se nezmínit, že samotné WG do hry přidává některé věci, které byly dříve jen součástí modifikací. Jedna z těchto věcí je možnost zvolit si jiný pohled při hraní artilérií. Jako modifikace se jmenuje Battle asistant. Otázka zněla, jestli využíváte přidaný pohled ve hře, používáte modifikací upravený pohled, či nepoužíváte tuto možnost vůbec. 66,2% (264) z těch, kteří se naší ankety zúčastnilo, využívá tento nový pohled ve hře. 23,6% (94) nevyužívá tuto možnost vůbec a jen 10,3 (41) z vás používá modifikaci třetí strany. Možná by stálo za to, aby WG přidal do hry další více využívané modifikace, aby hráči nemuseli hru upravovat. Já vím, je to složité a od klávesnice se to hezky říká, ale jako podnět k zamyšlení by odpovědi na tuto otázku posloužit mohly.

Jak vidíte modifikace

Na závěr ankety jsme si nechali obecné otázky týkající se modifikací, kde mohli odpovídat i ti, kteří jinak s úpravami hry nemají zkušenosti. Na otázku jaký je váš názor na modifikace se 50,3 % (357) vyjádřilo, že mu vadí ty úpravy, které dávají výhody oproti čisté hře. U této odpovědi by se dalo polemizovat, které modifikace dávají výhody a které ne. Lze předpokládat, že většina modifikací poskytuje určitou výhodu. Může se jednat například o výraznější označení cílů, ale také může jít jen o jiný typ zaměřovače, který je pro daného hráče přehlednější. Nicméně základní myšlenka hráčů je jasná. Za přínosné považuje povolené úpravy hry 38,5% (273) z vás. Předpokládám, že jde o podobný pohled jako u první odpovědi. 5,9% (42) považuje modifikace za hru poškozující a 5,4% (38) z vás nedokázalo jejich vliv na hru posoudit. Mám podobný pocit, jako u předchozí otázky, že WG by se mohlo opravdu zamyslet a některé modifikace do hry přidat. Já osobně bych raději viděl více možností úprav hry v rámci jejího rozhraní než přidávání nových věcí, které dělají hru méně přehlednou. Jako příklad mohu uvést poslední aktualizaci hry s klikáním na minimapu, kdo kam pojede. Naštěstí proběhla alespoň malá následná úprava. Ale to odbočuji od ankety a třeba se k tomu někdy v budoucnu vrátím.

Další otázka byla trošku na tělo. Ptali jsme se, jestli znáte někoho, kdo používá nepovolené modifikace. Jen tak na okraj, rád bych zopakoval, že celá anketa se týkala jen modifikací povolených a nikoho nechceme ponoukat k tomu, aby stahoval jakékoli úpravy, které jsou v rozporu s pravidly hry. Jsem rád, že většina z nás nezná nikoho, kdo by zakázané modifikace používal nebo se tím ještě navíc chlubil. Jen pro pořádek, výsledek dopadl relativně dobře. 73% (518) z nás nikoho nezná jen 27% (192) někoho zná. Nicméně je zde možná pochybnost, jestli zná nebo jestli jde o informace, které se často šíří komunitou. Každopádně mě těší, že valná většina pravidla dodržuje a dodržuje je i jejich okolí.

A jsme na úplném konci. Poslední otázka se týkala možnosti zkontrolovat si klienta před hrou jako ochranu před použitím nedovolených modů. Je zřejmé, že jde o určitou kontroverzi, protože podobná kontrola by mohla pomoci těm, kteří používají nepovolené úpravy hry, ale přinesla by jistotu těm, kteří používají některé modifikace a chtějí jistotu. Zde se pro možnost kontroly vyslovilo 68,2% (484) z nás. Zbývajících 31,8 % (226) se vyjádřilo, že podobnou kontrolu nechtějí.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří naši první anketu šířili dál za hranice Heatnews a těm, kteří nám věnovali trochu času. Zaujalo vás něco ve výsledcích ankety? Máte návrh na další anketu? Podělte se s námi v komentářích. Chcete se dobře pobavit, případně podílet na dalších zajímavých anketách, poslat podnět či připomínku? Jste vítáni na našem Discordu. Odkaz na něj najdete na našich stránkách.

Všechny grafy jsou umístěny v galerii zde:

Zdroj:

Rejnok1

Starý a nerudný dědek, kterého ale přes to všechno pořád ještě WoT baví. Hraji ho pro zábavu a kvůli kamarádům, kteří jsou nejlepší motivací ke hře.

5 1 vote
Article Rating
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments