Zakládací listina

Tento zakládací dokument slouží k vyjasnění, jak stránky budou provozovány a vedeny všemi členy redakce.

  1. Všichni členové redakce dělají tuto činnost bez nároku na finanční odměnu
  2. Webové stránky nebudou komerční a nebude na nich umístěna reklama
  3. V případě podstoupení stránek třetí osobě za finanční úplatu dostane každý aktivní člen svůj podíl.
  4. Každý z redakce má právo kdykoli odejít
  5. O závažných rozhodnutích bude probíhat hlasování. Rozhodnutí bude schváleno jen v případě nadpoloviční většiny
  6. Členové redakce se zavazují ke slušnému chování na tomto webu
Zakládající členové

DoktorKevina, EAT_MY_GOLDS, sindelarova92_monca(S92), VijaCZ

Na vlastní žádost byla odstraněna osoba, nechce mít již se stránkou žádnou spojitost.

Založeno dne 8.9.2019