HistorieWorld of Tanks

Výročí 5. května

V průběhu času se výklad a důvody událostí kolem Pražského povstání měnily už několikrát.

Ponechme tedy stranou komentáře a úvahy o smyslu a motivech zúčastněných stran a věnujme tichou vzpomínku nejen mrtvým a zraněným v úplném závěru války, ale všem, kteří se z různých důvodů a na různých stranách konfliktu účastnili a nezřídka za to zaplatili cenu nejvyšší.

A jelikož se tento web věnuje hře s tankovou tematikou, při této příležitosti s vámi chceme sdílet pár obrázků techniky použité právě při Pražském povstání. Na obrázcích můžete vidět Hetzer, StuG a starší původně francouzské Renaulty AMR 35. Hetzery použité povstalci neměly výzbroj a tak byl otvor původně určený pro dělo improvizovaně uzavřen ocelovým plátem jako střeliště pro kulomet. První povstalci zprovozněný – a zároveň jediný dochovaný takto upravený – Hetzer je ve sbírce VHÚ v muzeu v Lešanech, jehož návštěvu vám doporučuji, tedy až to bude možné.