Velký rebalancWorld of Tanks

Rebalanc vozidel

Na supertestu je živo. Rebalanc těžkých tanků.

Velitelé!

Asi před měsícem jsme zveřejnili souhrn výsledků Sandboxového testu obecných změn vyvážení. Tehdy jsme se také zmínili o plánovaných úpravách některých vozidel, které jsme však odložili, protože otestování nového vyvážení bylo důležitější. Nyní přišel čas seznámit vás s našimi plány týkajícími se konkrétních tanků.

Dnes se podíváme na trojici vozidel nejvyšších úrovní: IS-4, E 100 a T110E5. Každé z nich si žádá jiný styl hraní a každé také ve hře plní jinou roli. Cílem plánovaných změn je ještě více zdůraznit jedinečnost každého z těchto vozidel a vylepšit jeho vlastnosti. Společně s uvedenými hrdiny se podíváme na zoubek také tankům vyšších úrovní, jako jsou například KV-4, King Tiger nebo T32.

Tak pojďme na to. Pamatujte prosím, že žádná z níže uvedených změn nemusí být konečná.

Sovětské těžké váhy

Začneme vozidlem IS-4. Jednou ze specialit tohoto těžkého tanku je jeho mimořádně účinné pancéřování. Toto vozidlo je předurčeno k tomu, aby zazářilo zejména v soubojích na krátkou vzdálenost a dokázalo prolomit obranné linie. Připravované změny tyto přednosti ještě umocní. Tank se dočkal lepšího čelního pancéřování, díky hornímu ochrannému pancíři se zbavil několika slabých míst a zesílení doznala také horní část věže. Méně účinná děla teď budou mít problém IS-4 zepředu probít, čímž se mimo jiné zvýší schopnost tohoto tanku uspět v náhodných bitvách. Zaměřili jsme se také na dělo, které se nyní může pochlubit lepší stabilizací a vyšší rychlostí střelby. Díky tomu bude při bojích na krátkou vzdálenost snazší zasáhnout slabá místa nepřátel. V kombinaci se silnější věží a zvýšenou rychlostí otáčení korby budete moci s IS-4 působit konzistentnější poškození i při manévrování do úkrytu, ve kterém schováte své slabší části. Každý protivník, který se osmělí vyzvat IS-4 k souboji nablízko, při němž bude možné manévrovat, na svou neuváženost tvrdě dojede. Po sečtení a podtržení všech změn ve statistikách IS-4 získáte extrémně nebezpečného rváče.

Seznam změn pro IS-4 (v nejvyšší konfiguraci):

 • Vylepšena stabilizace (upraven rozptyl děla při pohybu a otáčení korby z 0,25 na 0,18, upraven rozptyl děla při otáčení věže z 0,08 na 0,06).
 • Změněna rychlost otáčení podvozku z 26 stupňů/s na 30 stupňů/s.
 • Změněna rychlost otáčení věže z 22 stupňů/s na 25 stupňů/s.
 • Zkrácen čas dobíjení z 12 sekund na 10,5 sekundy.
 • Zkrácen čas zaměření z 2,9 sekundy na 2,5 sekundy.
 • Změněna přesnost děla z 0,38 na 0,42.
 • Vylepšen přední pancíř.
 • Vylepšen pancíř v horní části věže.

Dělo D-25T dostane do vínku jiné granáty, díky kterým bude hraní s tankem IS-4 komfortnější:

 • Standardní průbojné granáty s průbojností 175 mm budou nahrazeny podkaliberními granáty s průbojností 217 mm.
 • Speciální podkaliberní granáty s průbojností 217 mm budou nahrazeny kumulativními granáty s průbojností 270 mm.

Podobné změny se dotknou také vozidel pod úrovní IS-4 s cílem zvýšit jejich uplatnění v bojích nablízko.

Seznam změn pro ST-I:

 • Dělo M62-T2:
 • Zkrácen čas dobíjení z 13,3 sekundy na 12 sekund.
 • Změněna přesnost děla z 0,38 na 0,4.
 • Dělo D-25T:
 • Vyměněny granáty: Standardní průbojné granáty s průbojností 175 mm budou nahrazeny podkaliberními granáty s průbojností 217 mm. Speciální podkaliberní granáty s průbojností 217 mm budou nahrazeny kumulativními granáty s průbojností 270 mm.
 • Vylepšena stabilizace děla.

Seznam změn pro KV-4:

 • Dělo D-25T:
 • Vyměněny granáty: Standardní průbojné granáty s průbojností 175 mm budou nahrazeny podkaliberními granáty s průbojností 217 mm. Speciální podkaliberní granáty s průbojností 217 mm budou nahrazeny kumulativními granáty s průbojností 270 mm.
 • Zkrácen čas dobíjení z 12,1 sekundy na 12 sekund.
 • Zkrácen čas zaměření z 3,4 sekundy na 3 sekundy.
 • Změněna přesnost děla z 0,46 na 0,44.
 • Dělo ZiS-24:
 • Zkrácen čas dobíjení z 10,3 sekundy na 9 sekund.
 • Zkrácen čas zaměření z 2,9 sekundy na 2,3 sekundy.
 • Změněna přesnost děla z 0,38 na 0,36.
 • Vylepšena stabilizace děla.
 • Zesílen čelní štít děla.

Seznam změn pro KV-3:

 • Dělo D-25T:
 • Zkrácen čas zaměření z 3,4 sekundy na 3,1 sekundy.
 • Změněna přesnost děla z 0,46 na 0,44.
 • Zesílen čelní štít děla.
IS-4

Němečtí obři

Nyní se podívejme na tank E 100. Jedná se o supertěžké útočné vozidlo, které nabízí vysokou odolnost a palebnou sílu. V současné době se tento tank více než na svůj pancíř spoléhá na značnou zásobu HP. Zásluhou vysokého poškození na střelu si můžete s protivníky zdatně vyměňovat granáty, jen si musíte pohlídat, aby vám zůstalo více HP než druhé straně. Abychom tuto situaci trochu vyrovnali, posílili jsme tanku E 100 přední pancíř věže. Probít ho bude nyní obtížnější – obzvláště pak, když vystavíte věž pod správným úhlem. Rychlejší míření (u děla ráže 150 mm) tanku E 100 pomůže zkrátit dobu vystavení slabších míst věže nepřátelské palbě a zvýší pravděpodobnost jeho úspěchu na bitevním poli.

Vylepšení týkající se děla ráže 128 mm tento tank zdědil od vozidel nižší úrovně z dané větve technologického stromu. Menší dělo se tak stává efektivnější alternativou k dělu ráže 150 mm. Nutno podotknout, že v současné době jsou podobným dělem ráže 128 mm osazeny také další německé tanky, vylepšené poškození na střelu se však týká pouze větvě E 100 (včetně vozidel nižší úrovně), která dostala účinnější granáty.

Seznam změn pro E 100:

 • Dělo KwK 44 L/55 ráže 128 mm:
 • Poškození granáty bylo zvýšeno ze 490 na 530 bodů.
 • Zkrácen čas dobíjení z 13,3 sekundy na 12 sekund.
 • Změněn čas zaměření z 2,3 sekundy na 2,5 sekundy.
 • Změněna přesnost děla z 0,36 na 0,39.
 • Lehce vylepšena byla stabilizace děla.
 • Dělo KwK L/38 ráže 150 mm:
 • Zkrácen čas zaměření z 2,9 sekundy na 2,7 sekundy.
 • Vylepšen přední pancíř věže.

Vozidel před E 100 se budou týkat veskrze podobné změny. Zvýší se poškození na střelu, rychlost střelby a u některých vozidel se zlepší pancéřování.

Seznam změn pro E 75:

 • Změna parametrů poškození standardními a speciálními granáty v případě následujících děl:
 • KwK 43 L/71 ráže 88 mm – z 240 na 280 bodů.
 • KwK L/52 ráže 105 mm – z 320 na 360 bodů.
 • KwK L/68 ráže 105 mm – z 320 na 360 bodů.
 • KwK 44 L/55 ráže 128 mm – z 490 na 530 bodů.
 • Změna bodů výdrže následujících věží:
 • E 75 Ausf. A – z 1 820 na 1 850 bodů.
 • E 75 Ausf. B – z 1 920 na 1 950 bodů.
 • Změna rychlosti otáčení korby:
 • E 75 – z 36 stupňů/s na 28 stupňů/s.
 • E 75 verstärkteketten – z 39 stupňů/s na 30 stupňů/s.
 • Vylepšen přední pancíř věže.

Seznam změn pro Tiger II:

 • Dělo KwK 43 L/71 ráže 88 mm:
 • Poškození standardními a speciálními granáty bylo zvýšeno z 240 na 280 bodů.
 • Změna rychlosti nabíjení z 6,7 sekundy na 7,8 sekundy.
 • Zkrácen čas zaměření z 2,7 sekundy na 2,5 sekundy.
 • Dělo KwK L/52 ráže 105 mm:
 • Poškození standardními a speciálními granáty bylo zvýšeno z 320 na 360 bodů.
 • Dělo KwK L/68 ráže 105 mm:
 • Poškození standardními a speciálními granáty bylo zvýšeno z 320 na 360 bodů.
 • Vylepšen pancíř.

Seznam změn pro Tiger I:

 • Dělo KwK 43 L/71 ráže 88 mm:
 • Poškození standardními a speciálními granáty bylo zvýšeno z 240 na 280 bodů.
 • Změna rychlosti nabíjení z 6,7 sekundy na 7,8 sekundy.
 • Zkrácen čas zaměření z 2,7 sekundy na 2,5 sekundy.
 • Zesílen čelní štít děla.

Seznam změn pro VK 36.01 (H):

 • Dělo KwK 36 L/56 ráže 88 mm:
 • Změněna přesnost děla z 0,38 na 0,36.
 • Vylepšena stabilizace děla.
 • Změněna rychlost otáčení děla z 12°/s na 14°/s.
 • Změněna rychlost otáčení podvozku z 12°/s na 14°/s.
 • Změna bodů výdrže následujících věží:
 • VK 36.01 (H) – z 1 000 na 1 100 bodů.

•           Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2 – z 1 060 na 1 200 HP.

 

E-100

Američtí bojovníci

A konečně se dostáváme k tanku T110E5. Jedná se o vskutku univerzální stroj vyznačující se slušnou pohyblivostí, dobrou schopností přežít a v neposlední řadě také značnou palebnou silou. Jeho celkové bojové schopnosti však (alespoň dosud) zaostávaly, a proto dostává řadu vylepšení. Palebná síla se zvýší díky vylepšené stabilizaci děla a vyšší rychlosti střelby. Lepší boční pancéřování T110E5 zase ušetří deprimujících probití pancíře.

Seznam změn pro T110E5:

 • Zkrácen čas dobíjení děla M58 ráže 120 mm z 10 sekund na 8,8 sekundy.
 • Vylepšena stabilizace (zmenšen rozptyl děla při pohybu a otáčení korby z 0,18 na 0,14, zmenšen rozptyl děla při otáčení věže z 0,08 na 0,06).
 • Zlepšeno boční pancéřování v oblasti předních kladek pásů.

Ostatní vozidla stejné větve technologického stromu se dočkají vyšší palebné síly a komfortnější střelby.

Seznam změn pro М103:

 • Dělo M58 ráže 120 mm:
 • Zkrácen čas dobíjení z 11,2 sekundy na 10 sekund.
 • Dělo T5E1 ráže 105 mm:
 • Průbojnost standardních granátů byla zvýšena ze 198 na 208 bodů.
 • Zkrácen čas dobíjení z 10,6 sekundy na 8,7 sekundy.
 • Zkrácen čas zaměření z 2,3 sekundy na 2,1 sekundy.
 • Změněna přesnost děla z 0,41 na 0,4.
 • Vylepšena stabilizace děla.
 • Vylepšen pancíř věže.

Seznam změn pro T32:

 • Dělo T5E1 ráže 105 mm:
 • Průbojnost standardních granátů byla zvýšena ze 198 na 208 bodů.
 • Zkrácen čas dobíjení z 10,6 sekundy na 8,7 sekundy.
 • Zkrácen čas zaměření z 2,3 sekundy na 2,1 sekundy.
 • Změněna přesnost děla z 0,41 na 0,4.
 • Rozptyl při otáčení věže změněn z 0,14 na 0,1.

 

Shrnutí

Již před nějakou dobou jsme slíbili, že zrevidujeme konkrétní vozidla. Potřebovali jsme však čas na ověření hypotéz týkajících se nového vyvážení. Proto jsme testování změn jednotlivých vozidel museli odložit.

 

Jsme si vědomi toho, že se komunita potýká s problémy u více tanků, než je několik výše uvedených. Protentokrát se však chceme soustředit na to, aby pro vás hraní s aktuálně vybranými vozidly bylo zábavnější. Na zbytek se zaměříme v budoucnu. Až přijde ten pravý čas, budeme vás informovat.

 

Děkujeme všem hráčům, kteří nás upozornili na problémy s těmito (a některými dalšími) vozidly. Velmi si vážíme vašeho úsilí, nadšení a zájmu.

 

Dovolujeme si znovu připomenout, že diskutované změny nemusí být konečné (jak to ostatně u navrhovaných úprav vozidel chodívá;). Těšíme se na vaše názory týkající se této várky změn.

Sstyx

Jsem dlouholetá hráčka WoT, která ráda hledá informace a ty následně předává ostatním. Naleznete mě na FB - https://www.facebook.com/Sstyxina/ , Discordu - https://discord.gg/yUXDURh .

0 0 votes
Article Rating
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments