HistorieWorld of Tanks

Maus

Konec druhé světové války znamenal nejen porážku Německa, ale také skutečnost, že německý vývoj padl do rukou spojenců v koalici proti Hitlerovi.

Skutečný boj byl i o designéry německých zbraní a jejich vojenské vybavení. V důsledku toho informace často padaly do rukou různých rozvědek a lidí. To plně platí i pro německý supertěžký tank Pz. Kpfw. Maus. Sovětský svaz získal jak sestavené vzory strojů, tak i část dokumentace umístěné v Kummersdorfu a Berlíně. Většinu dokumentace dostali Britové a Američané, stejně jako některé další společnosti, které se tohoto programu zúčastnily. Nakonec také dostali i samotného tvůrce nejtěžšího tanku na světě Ferdinanda Porscheho.

 

V zajetí iluzí

 

I přes to, že spojenecká rozvědka fungovala docela efektivně, se Němcům podařilo skrýt fakt existence programu superheavy pro vývoj tanků až do samého konce války. Při analýze toho, co se pravidelně dostalo do rukou americké a britské zpravodajské služby, můžeme s jistotou říci, že nezískali žádné určité informace. To platí zejména o plánech na tank. Například samotní Britové si neuvědomili, že v létě roku 1943, poté, co bombardovali továrny Krupp v Essenu, ve skutečnosti ukončili program na vývoj tanku Pz. Kpfw. Maus.

Pz.Kpfw.Maus očima spojenecké rozvědky z jara roku 1945.

 

Některé informace se začaly objevovat již v roce 1944, kdy byly první vzorky superheavy tanku implementovány do reálu. Míra spolehlivosti těchto informací však byla poměrně nízká. Zdroje informací byly velmi odlišné – od válečných zajatců po informátory z neutrálních států. Výsledkem bylo, že do konce ledna 1945 měla britská vojenská rozvědka nespočet různých vojenských tanků – který z nich byl skutečný, bylo možné jen hádat. Několik z více než tuctu „objevených“ projektů se jmenovalo Maus nebo Mauschen. Další se jmenovaly Mammuth – takže se říkalo, že tank byl původně nazýván „Mammooth“, což není pravda. Celkově vzato, jakýsi všeobecný popis superheavy německých projektů zahrnoval i takováto vozidla:

 

 • “Obranný tank.” Pohotovostní hmotnost 120 tun, tloušťka pancíře 180 mm, byla plánována výroba v závodě Steyr v Rakousku (závod Nibelungenwerk skutečně patřil Steyr a vztahoval se k Pz. Kpfw. Maus);
 • Maus. Pohotovostní hmotnost – 70-75 tun, dieselové motory, 105 mm dělo, Tiger podvozek, vyvinutý společností Porsche, se sídlem v Böblingenu;
 • Maus. Pohotovostní hmotnost – 160 tun, vyvinutý společností Porsche, jenž se nachází v továrně Krupp;
 • Maus. Pohotovostní hmotnost 120 tun, tloušťka pancíře je 350 mm, výzbroj se skládá z 1 150 mm děla, 2 105 mm děla a 3 12 mm kulometů. Umístění v Böblingenu;
 • Maus, který se nachází v Böblingenu, se z důvodu likvidace výroby plánuje v Linci;
 • Mauschen. Pohotovostní hmotnost 100 tun, kulomet ráže 120 mm a vyšší, motor BMW vyrobený pro Alkett;
 • Mauschen a Mammut, dva nové těžké tanky s děly ráže nejméně 150 mm;
 • Nový tank typu Tiger s kruhovou věží a 105 mm kanónem;
 • Adolf Hitler Panzer, výzbroj se skládá z 1 88 mm děla v trupu a 1 88 mm děla ve věži, stejně jako kulomety a jednoho 20 mm automatického děla. Spotřeba paliva – 700-1000 litrů na 100 km;
 • Eisener Ferdinand, neznámý tank s dělem ráže nejméně 180 mm;
 • Výzbroj Eisener Ferdinand, nebo Starner Gustav, nebo Eisener Gustav, sestává z houfnic o průměru 220 mm, 2 75 mm kulometů, 6 kulometů, 2 kulometů, velmi silného pancíře, posádka má 16–18 osob.

 

Ve skutečnosti k něčemu podobnému popravdě došlo v prvním a třetím případě, další otázkou je, že předběžné návrhy tanků měly pohotovostní hmotnost 120 nebo 160 tun. Je pravda, že tank byl v Böblingenu a že jeho vývoj vedl Ferdinand Porsche. Obecně tyto informace moc nepomohly, protože neobsahovaly nic moc konkrétního. O nic lepší nebyla situace s jinými rozvědkami, včetně Francouzů. Francouzi však měli více štěstí. Archivní korespondence ukazuje informace o tanku, který popsal německý válečný zajatec. Tato zpráva z 5. ledna 1945 je již podrobnější než jsou předchozí britská data:

 

“Následující zpravodajské údaje byly získány výslechem válečného zajatce, desátníkem Pankracem Zeissem z 551. praporu tankových oprav, 12 let pracoval jako automechanik, pracoval v továrně Messerschmitt, opravoval tankové motory, automobilové motory a také opravoval vojenské vybavení.

Od června do 19. srpna roku 1944 prováděl práce na tankách v továrně Nibelungenwerk. Studoval také návrhy tanků Pz.III a IV, jakož i nejnovější model tanku Tiger II, který byl sestaven v této továrně, ale v omezeném počtu.

Válečný zajatec se od tankistů dozvěděl některé podrobnosti o konstrukci tohoto tajného tanku umístěného v kasárnách v Böblingenu u Stuttgartu. Charakteristiky tanku jsou následující:

 

 • Název: Mouse 
 • Hmotnost: 120 t 
 • Pancíř: věž 350 mm, stejná tloušťka na trupu. 

 

Bližší  údaje nejsou válečnému zajatci známy.

 

Výzbroj: 

 

 • Dělo 150 mm a 2 105 mm 
 • Tři kulomety ráže 12 mm ve věži 
 • Jeden kulomet v trupu
 • Používá konvenční a dopravní pásy
 • Odnímatelné válce pro přepravu po železnici.

 

 

“Vývoj tanku začal v březnu 1943, ale válečný zajatec nezná jméno hlavního konstruktéra.“

 

Ve skutečnosti desátník Zeiss opakoval informace o tanku, které Britové měli o čísle 4, a přidal některé podrobnosti, z nichž některé vůbec nesouvisely s realitou. Vše, co spojenecká rozvědka věděla, byla samotná skutečnost existence nějakého mega-tanku vyvinutého Ferdinandem Porschem a umístěným v Böblingenu. Sovětská rozvědka však v té době také nevěděla nic bližšího.

 

Vrcholy a kořeny

Na konci války skončil Böblingen v americké okupační zóně, ale nic tam nebylo. Šest měsíců před koncem války oba vzorové prototypy Pz. Kpfw. Maus skončily v Kummersdorfu. V důsledku toho se oba tanky (jeden z nich poškozený a druhý nedokončený) staly sovětskou trofejí. Spolu s tanky Rudé armády byla získána i řada technických dokumentací, uchovaná jak v továrně Kummersdorf, tak v Berlíně. Můžeme říci, že sovětská strana obdržela nejúplnější množství všech materiálů. Ve stejné době zůstal Karl Böhlich, specialista na podvozky v Böblingenu až do konce války. Až do samého konce války pracoval jako vedoucí workshopů v Böblingenu, kam se ve skutečnosti dostaly i oba tanky.

Jeden ze tří trupu tanku nalezených v Meppenu.

 

Britové a Američané však také neměli důvod být smutní. Zaprvé, v květnu roku 1945 padl do jejich rukou tým Porsche KG vedený samotným Ferdinandem Porschem. Spolu s konstrukčním úřadem dostali Spojenci také archiv, který obsahoval kompletní informace o programu Pz. Kpfw. Maus. Za druhé, některé podniky, které se účastnily programu Pz .Kpfw. Maus, se ocitly v zónách okupace Spojenců koalice proti Hitlerovi. Jako první se to týkalo Kruppu, kde se vyráběly trupy a věže.

Byly tam také tři věže a také dvojitý zbraňový systém.

 

Za zmínku stojí, že největší podíl získali Britové. Essen skončil v britské okupační zóně (ačkoli byl původně v zóně americké 9. armády), a Meppen tak získal celé, ale nezkompletované trupy a věže Pz. Kpfw. Maus. Kromě trupu obdrželi Britové i většinu dokumentace tohoto tanku, jakož i materiály pro jeho vývoj a testování. Od Britů tyto materiály později padly do rukou Američanů a Francouzů. Francouzi navíc dostali Ferdinanda Porscheho, který strávil 20 měsíců ve francouzském vězení. Přirozeně tam nečinně neseděl, jelikož byl cenným zdrojem informací, a to jak ohledně stavby tanku, tak i ohledně automobilového průmyslu.

Schéma, které bylo získáno díky studiu materiálů z Meppen. Zní to sice jako pravda, ale ne tak docela.

 

Všechno se stalo později a skutečné shromažďování informací začalo v květnu roku 1945, přičemž hlavní problém v této záležitosti dělali Britové. Právě do jejich rukou padl prototyp jiného německého superheavy tanku, E-100. Pokud jde o Pz. Kpfw. Maus, studie musela být nejprve provedena na základě materiálů, které Britové v danou chvíli obdrželi. Nejprve se podívali do továren Krupp, které se nacházely v Meppenu. Byly to svařované korby s čísly 4-6 a tři věže. Navíc nedaleko budov byla jedna dvojinstalace 128 mm děla 12,8 cm KwK 44 (Maus) a 75 mm děla KwK 44.

 

Kromě toho se v budově výcvikového tábora zachovalo několik dokumentů týkajících se přehřátí tanku. Podle nich byl v listopadu 1943 do Meppenu zaslán dvojkanon. Což během studia dokumentů v Meppenu vedlo ke zrození mýtu, že Pz. Kpfw. Maus byl původně nazýván Mammut. Jeden z inženýrů továrny poskytl informace, že Pz. Kpfw. Maus vyvinul Ferdinand Porsche na jaře roku 1942 a později byl propuštěn v Kruppu. Tento inženýr řekl, že v té době byl tank původně nazýván Mammut. Tyto informace nejsou ovšem pro realitu relevantní, ale spadaly do dokumentů, které se poté staly základem mylných informací vědců. Stejný inženýr „poskytl“ další nepravdivé informace, například, že Pz. Kpfw. Maus byl údajně testován v Linci.

Sklad Krupp v Essenu, kde byly další tři sady korb a věží.

 

Hlavním problémem bylo, že mezi dokumenty nalezenými v Meppenu neexistovaly přesné informace o tanku, takže některé informace bylo možné získat buď od zaměstnanců cvičného areálu, nebo studováním složek. Z tohoto důvodu byla první britská zpráva o německém superheavy tanku extrémně o ničem. Například výpočet pohotovostní hmotnosti se podle fragmentárních informací ukázali být daleko od pravdy – Britové počítali až 214 tun. Náčrt tanku, kde byly alespoň podobné proporce trupu a věže trochu podobné, se ukázal jako velmi podmíněný. Přesto se tento dokument a zpráva ze dne 22. května 1945 staly jedním ze zdrojů pro výzkumné pracovníky, a tedy i zdrojem mylných představ.

Volně stojící korba 351453 a věž 351454.

 

Přibližně ve stejné době, kdy byly studovány materiály v místě skladiště firmy Meppen, pracovala další skupina přímo v továrnách Kruppu. Kromě Britů dorazili do Essenu i američtí specialisté. Zajímavé je, že zpráva amerického týmu technických zpravodajů pod velením kapitána Fieldinga uvádí 2 korby a 3 věže. Mezitím ale analýza fotografií jasně ukazuje, že existovaly 3 kusy korby a i věží. Na dvou korbách byly dvě věže, včetně věže 351452. Samostatně stála korba 351453 a další věž (podle označení T4 je to věž 351454). V celkovém počtu bylo tedy 6 korb a 6 věží.

Další dvě sady korby a věží tanků.

 

V továrně nebylo víc informací než v Meppenu. Proto se zpráva ze dne 29. května 1945 ukázala být na informace ještě skromnější. Američtí odborníci mohli mluvit pouze s pracovníky fabriky a měřit korby s věžemi. Mimochodem, Američané si všimli podobnosti věží u tanku Pz. Kpfw. Maus a Pz. Kpfw. Tiger Ausf. B . Aniž by to věděli, zasáhli to správné místo. Faktem je, že Krupp se při navrhování věží obou tanků řídil věží tanku T-34, takže řada prvků byla podobná. Nedostatek informací způsobil nepřesnosti při určování hmotnosti tanku. Tovární inženýři hovořili o 150 tunách, zatímco američtí odborníci věřili, že skutečná hmotnost byla asi 200 tun. Pravda byla blíže té americké verzi.

V Essenu pracovali britští a američtí specialisté nezávisle na sobě.

 

Nedostatek informací byl však krátkodobý. Jak již bylo zmíněno výše, v květnu roku 1945 spojenci anti-Hitlerovy koalice dostali prakticky všechny designérské kanceláře Porsche KG, jakož i velké množství technických dokumentací. Jen to, co se ukázalo, bylo podle Pz. Kpfw. Maus. Aby se to neopakovalo, britská zpravodajská služba začala shromažďovat dostupné informace. Výsledkem byla více než 400stránková zpráva o činnostech společnosti Porsche KG během válečných let. Jen o stroji Pz. Kpfw. Maus bylo napsáno více než 180 stránek.

Americká vojenská rozvědka v centrále Porsche KGn ve Stuttgartu. Vojenská rozvědka přijela do Gmunda, kde se Porsche a jeho kolegové pohybovali na konci války.

 

Vzhledem k velkému množství informací byl pplk. Reeves z ministerstva zásobování schopen shromáždit komplexní informace o tanku. Je pravda, že existují některé body, které by se měly objasnit. Za prvé, informace o podvozku tanku byly vyčerpávající. Co se týče věže, bylo o ní málo údajů, což bylo tím, že Porsche KG navrhl podvozek, ale věží a zbraněmi se zabýval Krupp. Za druhé, mezi dostupnými informacemi narazil na materiály o dřívějších verzích tanku, jakož i náčrtky „přechodné“ věže s dálkoměrem, datované k podzimu roku 1943. Zároveň se do zprávy nedostala věž Mause II, protože, jak již bylo uvedeno, byla vyvinuta v Kruppu.

V létě roku 1945, nám společná práce britských a amerických odborníků umožnila shromáždit velké množství dokumentů o tanku Pz.Kpfw.Maus. Výsledkem byla více než 400stránková zpráva o výzkumu a práci Porsche KG během války.

 

Zpráva připravená Brity byla předána americké straně. Zajímavé je, že tato zpráva zatím nebyla z jejích kopií uložených v americkém vojenském archivu NARA zveřejněna v plném rozsahu. Odhaluje mnoho odpovědí na otázeky z hlediska konstrukčních rysů tohoto tanku. Pokud jde o nedostavené korby a věže, na rozdíl od E-100 je nikdo nechtěl a později je poslali k roztavení. Teprve na konci 80. let, kdy padla železná opona, se najednou ukázalo, že v Kubince poblíž Moskvy se nachází tank, který je sestaven ze dvou.

Zdroj:

Sstyx

Jsem dlouholetá hráčka WoT, která ráda hledá informace a ty následně předává ostatním. Naleznete mě na FB - https://www.facebook.com/Sstyxina/ , Discordu - https://discord.gg/yUXDURh .

0 0 votes
Article Rating
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments