OznámeníWorld of Tanks

Třetí iterace Sandboxu: změny

22. října od 10:00 do 10:45 na serveru Sandbox probíhala malá aktualizace. Dělaly se menší úpravy testované munice, kontrolovaly se znovu výsledky a my vám teď přinášíme změny, které proběhly. Během minulého týdne se zkontrolovala výkonnost nové mechaniky a také se shromáždily a analyzovaly statistiky. Jak ukázaly testy, mechanika poškození funguje dobře a bez technických chyb. Nyní můžeme postupně vyladit účinnost HE nábojů.

Co se stane s tanky, u kterých je gameplay založený na HE nábojích?
Se zahájením testování bylo jedním z nejvíce diskutovaných problémů budoucnost tanků, jejíchž hraní je založeno na použití HE nábojů. Například tanky jako KV-2, FV4005 Stage II, japonské těžké tanky, některá prémiová vozidla atd.

Sledujeme pozorně vaší zpětnou vazbu a věnujeme zvláštní pozornost doladění gameplaye u takovýchto strojů. V rámci současného testování však testujeme systémovou změnu v mechanice HE nábojů bez dalších změn u jednotlivých tanků. Individuální konfigurace tanků totiž začne až po dokončení tohoto testu a bude záležet na výsledcích testů, zda se bude aplikovat či ne.

Kromě toho v následujících iteracích Sandboxu bude překonfigurace i HESH nábojů.

Co se změnilo v této aktualizaci?
Charakteristiky, které byly testovány od čtvrtka do dnes – to jest minimální úroveň účinnosti HE nábojů. Dále budeme pokračovat v postupném přizpůsobování, v hledání jejich optimální účinnosti a četnosti použití v bitvě. S touto aktualizací došlo k dalším úpravám:

  1. Zvýšilo se poškození všech HE nábojů o 75% (ve srovnání s předchozím testováním na Sandboxu). To by mělo ovlivnit účinnost a prevalenci všech HE nábojů: malé i velké ráže.
  2. Opraven pokles poškození v okruhu dopadu fragmentů náboje. Na okraji dopadu se změní z 0,1 na 0,5. Rovněž dojde k rovnoměrnějšímu poklesu poškození od středu k okraji. Taková změna zlepší poškození při zásahu do externích modulů.
  3. Zvyšuje se pravděpodobnost kritického poškození modulů tanků.
  4. Zvýšil se úhel dráhy letu zničeného pancíře, pokud jsou vnitřní moduly poškozeny ze 45 na 60 stupňů.
  5. Překonfigurovala se mechanika rázové vlny tak, aby způsobila větší poškození. Nejlépe to uvidíte na lehce obrněných tancích.
  6. Opraveny chyby, které byly v rozporu s poškozením některých HE nábojů (ukazatel či indikátor poškození ve verzi 1.5 – technická část Sandboxu).

Zavedené změny by měly zvýšit význam HE nábojů v jejich nové roli a zvýšit tak počet kritických poškození modulů ve srovnání s naší první verzí tohoto testování.

Všechny tyto úpravy nejsou konečným výsledkem našeho testování a dolaďování HE munice bude pokračovat. Nyní chceme zkontrolovat, jak tyto změny ovlivní prevalenci těchto granátů v bitvě a jejich statistické ukazatele, a porovnat tato data s výsledky první fází testování.

Dále, krok za krokem, se budeme snažit dojít k optimální rovnováze mezi účinností HE munice a jejich prevalencí v bitvě. Poté přejdeme k úpravě tanků. Včetně těch, o nichž se v naší komunitě diskutuje nejčastěji!

Otázky a odpovědi
Jak souvisí současný „Sandbox“ s testy, které se konaly v létě?

Pokračujeme v testování celého systému nábojů (nárůst jednorázového poškození základní munice) spolu se zvýšením průbojných míst na tanku. V rámci nové iterace kontrolujeme aktualizovanou mechaniku HE munice.

A co artylerie? Kdy můžeme čekat nějaké změny?

Nová mechanika musí být nejprve testována na klasických tancích, aby bylo snazší identifikovat nesprávné výpočty poškození a konstrukční chyby. Teprve poté můžeme pokračovat. V rámci této iterace testujeme pouze HE munici u klasických tanků. Pozměněné dělostřelectvo se objeví na Sandboxu později.

Proč jste nám vzali HESH munici?

HESH munici budete moci využívat a testovat v následujících iteracích Sandboxu. V této fázi testů jsme je deaktivovali, abychom udrželi čistotu experimentu s HE municí. Takže nedostatek HESH munice není vyváženým opatřením, které se plánuje aplikovat v budoucnu do hry, ale nutností při řádném testování nově upravené munice, kterou si potřebujeme otestovat.
NEODSTRAŇUJEME HESH munici ze hry!

Co se stane britským „shitbarns“ s explozivním poškozením 480 HP?

Pokud tedy budeme mluvit konkrétně o těchto strojích, žádáme vás, abyste počkali s posouzením jejich herního využití. V dalších testech budeme testovat i HESH munici a teprve potom budou tyto TD plně zhodnoceny. Pokud jde o rozdíl v hodnotách poškození, je v rámci testovaného konceptu aktualizovaná munice FV4005 Stage II spíše pomocným, než hlavním aspektem.

Co bude s tanky, jako je KV-2 apod.?

Jedná se o důležitý problém, který komunita nastoluje na všech naších stránkách. Uvědomte si prosím: nyní testujeme především aktualizovanou mechaniku munice bez dalších úprav strojů. Je pro nás důležité zkontrolovat funkčnost této mechaniky a životaschopnost samotného konceptu. Poté přistoupíme k úpravám jednotlivých tanků. Pokusíme se udržet jedinečnost těchto tanků i v nových podmínkách.

Povede nový koncept ke snížení herního výkonu u prémiových vozidel?

Samozřejmě chápeme roli a význam prémiových strojů a při opětovném vyvážení zohledníme přední vlastnosti všech strojů. Zároveň při vyvážení zohledníme všechny funkce využití v boji u prémiových tanků.

LBZ, statistiky – a co toto?

Až dojde ke zveřejnění všech chystaných změn, vezmeme tyto aspekty také v úvahu.

Budou další iterace na Sandboxu?

Ano. S největší pravděpodobností na nás čeká další test a to do konce roku, testy budou pokračovat i v zimě.

Zdroj:

Sstyx

Jsem dlouholetá hráčka WoT, která ráda hledá informace a ty následně předává ostatním. Naleznete mě na FB - https://www.facebook.com/Sstyxina/ , Discordu - https://discord.gg/yUXDURh .

0 0 votes
Article Rating
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments