OznámeníWorld of Tanks

Supertest: Minsk

Změny provedené na mapě Minsk jsou stále předmětem testování na Supertestu. Úpravy této mapy by měly zpestřit průběh hry a opravit problematická místa, která se zde nacházela.

1. Bylo zpřístupněno nádvoří nacházející se za budovami „ПОДВИГ НАРОДА БЕССМЕРТЕН“ („Činy národa jsou nesmrtelné”).
2. Nastavení mapy bylo změněno na podzimní – ze stromů opadalo listí. V parku přibyly keře.
3. Koryto řeky bylo vypuštěno a proměněno na prostor, kde se dá také hrát. Na různých místech mapy přibylo i několik výjezdů z říčního koryta.
4. Bílý plot podél hlavní cesty byl odstraněn a nahrazen kopci.
5. V ulici, která vede podél 9 linie přibylo několik míst, kde se můžete krýt.
6. Mapa byla mírně zvětšena a za budovy podél linie K byl přidán další průjezd.
7. Místo střetů v „městečku“ bylo zcela přepracováno – přibylo staveniště metra.
8. Červená hraniční linie byla posunuta – byl odstraněn vzdálený průjezd nacházející se podél linie 1.
9. V horní části ulice na 2 linii přibylo několik míst, kde se můžete skrýt.
10. V alternativní variantě je o jeden průjezd v „městečku“ víc.

Změny na mapě nejsou konečné a v závislosti na testech může dojít k dalším změnám.

Zdroj:

Sstyx

Jsem dlouholetá hráčka WoT, která ráda hledá informace a ty následně předává ostatním. Naleznete mě na FB - https://www.facebook.com/Sstyxina/ , Discordu - https://discord.gg/yUXDURh .