World of Tanks

Úpravy nových tanků v 1.13

V aktualizaci byly změněny některé parametry chystaných tanků

Škoda T 56, československý těžký premiový tank VIII tieru na supertestu dostal jen kosmetické změny v ekonomice, ovšem změna typu premiové goldové munice je zajímavý zásah do parametrů.

Cena základního AP granátu se snížila z 1118 na 930 kreditů

Speciální munice byla změněna z kumulativní HEAT na průbojnou AP. Cena se nemění, hodnoty průbojnosti a úsťová rychlost nejsou prozatím známé.

Cena vysoce výbušného HE granátu se snížila z 978 na 870 kreditů

Zároveň je k dispozici galerie už hotového modelu.

 


Strv K, švédský odměnový těžký tank IX tieru sice dostal na supertestu drobné vylepšení rozměřování děla za pohybu, ale to je při zpomalení otáčení věže samozřejmé. Celkově se jedná o nerf a to v dost důležitých parametrech.

Rozptyl při otáčení věže (max.) zlepšen z 0,18 (7,51) na 0,16 (6,01)

Rychlost střelby klesla z 5,9 na 5,21 ran za minutu

Nabíjení děla se zpomalilo z 10.16 na 11.51 s

Rychlost otáčení věže se zpomalila z 41,72 na 37,55 °/s

Čas zaměření se zhoršil z 2,21 na 2,49 s

Průměrné poškození za minutu kleslo z 2 302 na 2 034 DMG/min

Průměrné poškození za minutu při použití vysoce výbušné HE munice kleslo z 2 834 na 2 503 DMG/min


TNH 105/1000, československý těžký tank VIII tieru 

První tank z nové linie, u něhož se setkáte s možností výběru způsobu nabíjení děla. Jak už jsme psali dříve, u ČS vozidel 8-10 tieru bude na výběr buď nabíjení klasické, nebo dvouranný zásobník. Původní Rejnokův článek uváděl parametry děla 105 mm vz. 38N (se zásobníkem) lehce odlišné od současných informací. Vypadá to na vylepšení parametrů našeho budoucího zásobníku, přičemž oba zdroje uvádí, že se jedná o údaje platné pro 100% posádku. Co je ovšem u posádky zarážející, je zvýšení počtu jejích členů. Už proto, že se nově uváděné složení posádky neshoduje se složením posádky na 9 a 10 tieru ani s premiovým strojem 8 tieru, ale odpovídá oběma strojům o tier níže, premiovému i vyzkoumatelnému. Takže toho radistu stejně potřebovat budete… Informace budeme ověřovat a případné změny vám samozřejmě přineseme.

Čas úplného nabití zásobníku 22.05 s (původně 23 s).

Čas zaměření děla 2,59 s (původně 2,7 s).

Rozptyl na 100 m 0,38 m (původně 0,4).

Průměrné poškození za minutu při použití zásobníkového děla 1564 DMG/min (původně nebyla informace oficiálně zveřejněna)

Posádka 5 lidí – velitel, střelec, řidič, radista a nabíječ (původní posádka byla bez radisty)

Zároveň máme k dispozici popisek tanku a galerii už hotového modelu, bohužel pořízené pouze v SD grafice.

Ve druhé polovině 40. let 20. století spolupracovali konstruktéři společností ČKD a Škoda na projektu těžkého tanku pro potřeby československé armády a případný export. Projekt tanku TNH 105/1000 byl založen na kombinaci úspěšných německých a sovětských konstrukcí, ovšem se zavedením významných úprav. V listopadu 1949 se komunistická vláda Československa rozhodla zastavit domácí vývoj tanků a přejít na výrobu licencované kopie sovětského tanku T-34-85, což vedlo k ukončení konstrukčních prací na TNH 105/1000 i všech ostatních. Stroj nikdy neexistoval v podobě prototypu ani makety, údajně jsou známé pouze plány.

Linie Československých tanků by tedy měla vypadat takto (bez premiových vozidel)


AltProto AMX 30, francouzský premiový střední tank 8 tieru se dočkal v aktualizaci 1.13 finálního HD modelu.

3.7 3 votes
Article Rating
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments