Tipy - triky - návodyWorld of Tanks

Odhalování a skrývání se ve WoT

Jedna z hlavních mechanik WoT, která je opředena mnohými nepřesnostmi a mýty. Je to herní mechanika, která dá zabrat leckdy i zkušeným hráčům. 

Dnes bude řeč o spotování, dohledu, kamufláži a skrývání se. Mimochodem, tato mechanika je tak výpočetně náročná, že i WG tím zabere cca 30% výpočetního výkonu svých serverů.

Minimapa

Celá záležitost, alespoň vizuálně, začíná minimapou. Je to takový ten čtvereček vpravo dole, o kterém mnozí dělají vtipy, že to je paní Columbová wotka, podle slavného seriálu Columbo, kdy detektiv  mnohokráte jmenuje a odkazuje na svoji ženu paní Columbovou, ta se však v seriálu nikdy neobjeví. Mnozí hráči ji možná mají taktéž za paní Columbovou a minimapu nikdy neviděli, přesto o ní někde slyšeli.

Když pomineme fakt, že se na ní odehrává v podstatě druhá hra, kdy první je ta, co vidíte ze svého pohledu, tak na minimapě jede klasická tahová strategie.

Minimapu si můžete zvětšovat či zmenšovat klávesou +/-. Lepší hráči s vyvinutou herní strategií mají absolutní přehled, co se děje na minimapě. Pokud tento přehled ztratíte v nějaký klíčový okamžik, můžete si jednoduše prohrát hru. To, co je na ní, je ovlivněno pouze signálem z radiostanice a nemá s nastavením grafiky vašeho PC  a vykreslováním ve hře nic společného.

Své vozidlo vidíte jako bílou šipku se směrem, kam směřuje váš tank. Tato pozice je obklopena několika kruhy. Ten nejmenší, který není na originální minimapě od WG vidět, je  tzv. “proxy spot” na 50 metrů, tj. minimální vzdálenost, na kterou vás vždy odhalí a vy vždy spotnete=odhalíte nepřítele. Tento nejmenší kruh můžete občas zahlédnout na upravené minimapě některého mod-packu.

Kruh vykreslování  – Je to maximální dosah vykreslení, kdy vidíte ostatní vozidla v terénu. Hodnota je 565 metrů. Jedná se pouze o vykreslování bojových vozidel. Vykreslování terénu a překážek se řídí vašim nastavení grafiky hry.

Kruh dohledu vozidla – Je to aktuální vzdálenost dohledu vašeho tanku s přihlédnutím k jeho výbavě a posádce. Maximální hodnota může být 618 metrů. Této vzdálenosti mohou dosáhnout teoreticky jen některá vozidla, např. M60, 121B, Sheridan, Rhm Pzw. atd.

Kruh odhalení – Je to dosah, kdy můžete  sami odhalit vozidla. Maximální hodnota je 445 metrů, i když dle statistik aktuálního bojového vozidla s vybavením tuto hodnotu přesahujete.

 

Signál radiostanice

Dosah signálu vaší radiostanice znamená to, na jakou vzdálenost si můžete se svým týmem vyměňovat informace o odhalených vozidlech nepřítele. Pokud je váš spojenec v dosahu vašeho rádia a odhalí vozidlo, vy ho uvidíte na minimapě jako odhaleného nepřítele, i když se pohybuje mimo váš kruh odhalení a kruh vykreslování. Pokud máte slabší rádio, může se vám stát, že se bude na mapě odehrávat pohyb či souboj bez vašeho vědomí a neuvidíte spojence, natož nepřítele. S problémem s nedostatkem dosahu radiostanice se zejména setkáte u nižších tierů. Na vyšších tierech mají většinou maximální dosah i základní radiostanice.

Dohled

Dohled je vaše schopnost vidět nepřátelská vozidla. Dohled ovlivňuje typ vozidla a jeho úroveň vylepšení,  výcvik posádky, zejména velitele (perk  Ostříží zrak, Prostorová představivost), dále výbava vozidla jako je Skládaná optika, Binokulár, Ventiace, dále jídlo či směrnice na dohled. Výbavu vozidla můžete vylepšit zakoupením i výbavy za bony, tj. speciální herní měnu. Maximální hodnota může být 618 m.  Př. X. tier, LT Sheridan: dohled vozidla 420 metrů + kombinace binokulár, ventilace za bony, jídlo, směrnice ventilace = 618 metrů.

Spotovací vzdálenost

Spotovací vzdálenost je  vzdálenost, na kterou odhalíte nepřátelské vozidlo, pokud je ve vašem zorném poli, při započítání dohledu vozidla, vybavení vozidla a zkušeností posádky a kamo faktoru všech překážek.

Minimální spotovací vzdálenost

Je to hodnota 50 metrů, bez ohledu na zorné pole, překážky či zda je cíl pod vámi nebo nad vámi. Minimální spotovací vzdálenost si proto představte jako kouli kolem vašeho vozidla a  nepřítele uvidíte i za překážkou. Pozor, nepřítel automaticky vidí i vás! Tato minimální vzdálenost spotu je zde proto, aby se zjednodušila mechanika dohledu.

Maximální spotovací vzdálenost

Tato vzdálenost je 445 metrů. Maximální hodnota je určena opět pro zjednodušení mechaniky hry. I když budete mít  papírově větší dohled, nikdy neodhalíte sami vozidlo na větší vzdálenost, než je oněch 445 metrů. Papírový dohled nad 445 metrů využije u skrytých nepřátelských vozidel. 

Výpočet odhalení vozidla

Samotné odhalení nepřátelského vozidla probíhá dynamicky v každém okamžiku hry. Jedná se o složitý výpočet a jak již bylo uvedeno na začátku, tento výpočet zabírá až 30% serverového času.

Výpočet efektivního dohledu vozidla

Efektivní Dohled = (#Základní Dohled/0,875) x (0,00375 x Efektivní Výcvik Velitele + 0,5)) x Procentuální Bonus Vybavení, Skilly a Perky

Odhalování

Odhalování vozidel probíhá pomocí dvou pevných bodů na vašem vozidle, které se snaží zachytit 7 virtuálních bodů na  vozidle nepřítele. Tuto   virtuální linku mezi body může přerušit pouze pevná překážka, případně omezit vegetace. Živé spojenecké či nepřátelské vozidlo není pro mechaniku spotu překážka a jeví se tato vozidla jako neviditelná. Tj. za svým spojencem se nemůžete krýt z důvodu nespotnutí vůči nepřátelským vozidlům.

Body, kterými odhalujete a kterými svítíte

Body, kterými spotujete (odhalujete), jsou dva, kdy první je statický, na nejvyšší části tanku, zpravidla velitelský poklop, druhý je dynamický, nachází se  vedle děla v jeho ukotvení a pohybuje se zároveň s věží.

Aktivace těchto bodů pro spot je střídavá v intervalu 2sec, kdy je aktivní vždy jeden z bodů. Všechna tato omezení jsou výsledkem úspory výpočetního výkonu serveru, neboť i tak, jak bylo opakovaně zmíněno, jedná se o nejnáročnější výpočet ve hře, násobený počtem aktuálně dostupné techniky na mapě.

Bodů, které máte na tanku, a které vás rozsvítí pro nepřátelskou techniku je sedm. První je na nejvyšším místě tanku, nejčastěji velitelský poklop, druhý v místě ukotvení děla do věže. Při pohybu věže se tento bod pohybuje s věží a na původním místě zůstává pevný bod. Další bod je na přední korbě ve střední části, další na zadní části korby tanku uprostřed a dva poslední se nacházejí na  bocích  tanku, vlevo a vpravo v nejširším místě.

Frekvence vysílání kontrolních paprsků v závislosti na vzdálenosti

do 120 m – každých 0,1 sec, do 250 m – každých 0,5 sec, do 350 m – každých 1,0 sec, do 445 m – každých 2,0 sec

Časy jsou orientační a WG neustále pracuje na zefektivnění těchto hodnot.

Co se stane během výstřelu?

V okruhu 15m se během výstřelu vytratí veškerý kamo bonus překážek a to přibližně na dobu 1sec.

Doba odhalení

Pokud jste odhaleni nepřátelskou technikou, je minimální doba odhalení 5 sec. Maximální doba je 10 sec. Ale pozor!! Nepřítel může použít perk na posádku  „Primární cíl“ a tato doba se prodlužuje o 2 sec. Dále může nepřítel doplnit svoji posádku i o směrnici „Soustředění na cíl“ a náhle se doba spotu prodlužuje až na celkových 14 sec. Tyto 4 sec navíc se však započítají pouze, pokud vás odhalí nepřítel s uvedenými perky a  zůstanete v jeho výhledu, tj.v  cca 10° výseči kolem  jeho děla. Je potřeba však s touto eventualitou počítat.

Kamufláž

Kamufláž plní dvě role. Okrasnou, tj. vizuální a jako proměnná pro výpočet kamo bonusu pro vozidlo.  Do proměnné je započítána jen kamufláž na korbě vozidla, takže věž a dělo si můžete obarvit dle libosti, případně nechat bez stylu, vozidlo se bude tvářit jako  plně vybavené  kamufláží.

Kamufláž vozidla je vypočítána podle vzorce a přepočítána na koeficient. Při koeficientu 1 by jste měli být pro  nepřátelský tým neviditelní. Zde nastupuje  mechanika tzv „proxy spotu“, tj. nepřátelské vozidlo za libovolnou překážkou je  do 50 metrů vždy odhaleno, tak jako vy, bez ohledu, kde se nachází a jak je vybaveno. Max. hodnota, jak již bylo uvedeno, je 1, takže v případě výpočtu vyšší hodnoty je to vždy 1.

 

Kamo Faktor = Základní Kamufláž Vozidla x (0,00375 x Skill Kamufláž Posádky + 0,5) x Kamo Síť x Kamo Při Výstřelu + Kamo Faktor Překážky

 

Základní Kamufláž Vozidla – Každé vozidlo má jinou hodnotu a mění se průběžně dle preferencí WG a jeho balanc faktoru. Hodnota není veřejná v žádné přehledové tabulce, ale najdete ji v garáži u každého vozidla zvlášť. Pokud uvažujeme, že stojící vozidlo má hodnotu 100%, tak jedoucí vozidlo tuto hodnotu snižuje na 50% u HT a arty, na 60% u TD, na 75% u MT. LT při pohybu tuto hodnotu neztrácejí a je stále 100%. Dále se tato hodnota mění při výstřelu u stojícího vozidla a při výstřelu jedoucího vozidla.

I stejné vozidlo s různým dělem má jinou hodnotu. Zejména děla s úsťovou brzdou mají menší kamo faktor než klasická. Je to rozdíl nepatrný, přesto viditelný.

Za stojící vozidlo se počítá to, které nepohybuje korbou, tj. pohyb věže samotné bez korby se nepovažuje za pohyb vozidla, tudíž vozidlo neztrácí  „základní kamo faktor“. Jedinou výjimkou, kdy vozidlo pohybuje korbou a nepočítá se to jako pohyb vozidla, jsou VIII.-X. švédská TD v odstřelovacím režimu.

Skill Kamufláž Posádky – každý člen může mít perk „Maskování“. Např. 4 členná posádka, 4 x 100%=400/4 =100,  4 členná posádka, 2 x100, 2 x 0 = 200/4 = 50.

Kamo Síť – Tato hodnota je pro každé vozidlo jiná, dle WG balancu vozidla.

Kamo Při Výstřelu –  HT – 14%, MT – 21%, LT – 22%, TD – 11%, Arta – 11%. Při výstřelu a jízdě zároveň je hodnota 9%.

Kamo Faktor Překážky – Každý objekt na mapě, který tvoří překážku, má různý bonus k hodnotě kamufláže. Živý spojenecký či nepřátelský tank má hodnotu nula.  Naopak vyřazené spojenecké či nepřátelské vozidlo, budova či zeď má maximální hodnotu. Mezi těmito hodnotami se nachází zejména vegetace, která podle velikosti poskytuje různý kamo bonus.  Nezapomeňte, že i předměty jako je autobus, zaparkovaný vrtulník či vozidlo, poskytují přiměřenou ochranu jako např. zbouratelná budova. Do doby, než předmět zničíte, je neprůhledný a poskytuje až 100%. krytí, samozřejmě podle typu překážky.

Při odhalování, resp. skrývání se před nepřítelem, jdou proti sobě dvě hodnoty. Dohled jednoho a kamo faktor druhého. Hodnota, která je větší, určí, zda se rozsvítíte či zůstanete neodhaleni. Během tohoto procesu, jak bylo uvedeno výše, hraje roli typ techniky, zda stojí, kryje se či jede a střílí. Dohled či kamo faktor si můžete vylepšit  výbavou na vozidlo, tak perky k posádce. 

Nováčkovi ve hře se může celá mechanika spotu zdát příliš složitá a nepřehledná. Nemusíte v hlavě nosit vzorečky. Většina hráčů se stejně orientuje jen na základě praxe a svými zkušenostmi z předchozích her. 

Závěrečné shrnutí a tipy
 • Základem všeho je minimapa a její správná velikost  na obrazovce a zejména její sledování.
 • Nejlepší kamo faktor mají LT vozidla a to jak při stání, tak při jízdě. Pokud vystřelí, kamo faktor  se snižuje jako všem ostatním.
 • Nejhorší kamo faktor mají HT. MT, TD se pohybují někde mezi  LT a HT.
 • Na tanku vozte kamufláž, stačí jen na korbě, ta funguje vždy, jízda/zastavení. Stejně funguje i skládaná optika. Síť a binokulár funguje až po zastavení a aktivuje se po 3sec.
 • Základní věž má vždy menší dohled než ta TOPová.
 • Stojící tank=nehybná korba. Věž a dělo se může hýbat jakkoliv.  Vyjímka jsou švédské TD VIII-X v odstřelovacím režimu.
 • Dohled podpoříte perky na posádce – Ostříží zrak, Prostorová představivost, na tanku vybavením Skládaná optika, Binokulár, Ventilace.
 • Kamo faktor podpoříte kamufláží na tanku, sítí, perky na posádce Maskování. 
 • Pokud přihodíte ventilaci a jídlo, podpoříte všechny vlastnosti jak techniky, tak posádky.
 • Třešničkou na dortu jsou směrnice a vybavení za bony, umí také vylepšit techniku či podpořit posádku.
 • do 50 m vás spotne kdokoliv, pozor si dejte na pozice např na mapě Ledovec, kdy se může nepřátelská technika ocitnout pod vámi či nad vámi, na překážce.
 • Spot trvá z pravidla 10 sec, ale může  tam být výjimka až 14 sec.
 • Žárovka se rozsvítí po 3 sec, kdy vás někdo odhalil. Tuto dobu lze zkrátit na 2 sec, směrnicí na posádku.
 • Stromy mají své view boxy, tj. nepočítá se každá větvička či lísteček zvlášť. Ležící strom tedy mění pouze pozici, nesnižuje krytí. 
 • Při výstřelu v okruhu 15 m ztrácejí kamo bonus všechny poloprůhledné objekty, zejména vegetace. Ty keře a stromy, které se v odstřelovacím režimu zdají být poloprůhledné, ztratí svůj kamo bonus, ty, které jsou neprůhledné, svůj kamo bonus neztrácejí. Tato mechanika se proto využívá při bojové taktice. Pokud nevíte, jak jste na tom, popojeďte si dozadu ne/průhlednost poznáte hned.
 • Abyste mohli kamo bonus vegetace využít, musíte dbát, aby byly zakryty všechny  spotovací body na vašem vozidle.
 • Menší keř dává hodnotu 25 do rovnice, větší keř 50. Shluk keřů a stromů nemůže dát větší hodnotu víc jak 80.
 • Dělo živého tanku  nemá spotovací bod, proto jej můžete vystrčit skrz křoví.
 • Pokud odhalíte nepřátelský stroj, poté zajedete do větší vzdálenosti jak 15m za křoví (to se stane neprůhledné), můžete bez obav na nepřátelský tank vystřelit. Dbejte však na to, že někde může číhat jiný nepřátelský stroj, o kterém nevíte, proto si mnohdy lámete hlavu, že jste sice vše udělali správně, ale přesto vás někdo odhalil.
 • Stojící tank, který obdrží zásah od arty a je ve „stunu“ nemá postih na kamo bonus. 
 • Pokud máte zraněnou posádku, nepřicházíte o kamo bonus.
 • Stojící tank, který hoří, má kamo bonus snížený na 50proc. své původní hodnoty, jedoucí dokonce až na 1/3proc kamo bonusu stojícího tanku.
 • Jedoucí tank a je jedno jestli rychle nebo pomalu, ztrácí stejný poměr kamo bonusu. Rozdíl je pouze stojící vs. jedoucí vozidlo (mimo LT).
 • Pokud sklouznete po skále, je to stejné, jako kdybyste jeli.
 • Pokud do vás vrazí spoluhráč, smůla, i zde ztrácíte kamo bonus za stání.
 • Při spotování nemá smysl zvedat dělo, spotovací bod je na kořeni kanonu u věže.
 • Živý spojenecký či nepřátelský tank nebrání vašemu spotnutí. Pro spotovací systém to je průhledná překážka. Mrtvý spojenecký či nepřátelský tank je pevná překážka s maximálním kamo faktorem, pokud zakryjete všechny svoje detekční body.

zdroj: wiki WoT, YT videa WG, hra WoT

 

0 0 votes
Article Rating
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments