SupertestWorld of Tanks

Supertest – změna map

Dnes se na supertestu objevily tři mapy se změnami.

Na supertest zamířily tři mapy se změnami: Siegfriedova linie, Murovanka a Horský průsmyk. Podívejme se na ně.

Siegfriedova linie

Zde proběhla nejmenší změna. V režimu obrana/útok byly sjednoceny body objevení do jednoho.

 

Murovanka

V  režimu střetnutí WG posunulo základnu.

 

Horský průsmyk

Zde WG udělalo k největší změny.

1.WG snížilo výšku kopce ve čtverci H8, což spodnímu týmu umožňuje rychleji zabrat pozice pro stíhače tanků. Zároveň zrušilo střelecké pozice podél sloupců 9 a 0.

2. Do protnutí cest ve čtvercích F9–F0 a E9–E0 přidalo přechodné kryty, které vozidlům umožní bezpečnější přesun směrem ke spodní základně. A odstranilo toxickou pozici na břehu ve čtverci F0.

3. Přestřelku na střední a velkou vzdálenost umožnují nové vyvýšené pozice a krytí ve čtvercích E9 a B6.

4. Celkově přepracovalo oblasti ve čtvercích C7, D7 a D8, kde se střetávají těžké tanky. Terén změnilo, vytvořilo nové kryta a zvětšilo herní oblast.

5. Ve čtvercích H6–H7 vývojáři odstranili kus kopce a všechnu vegetaci, aby odsud bylo možné v úzkém prostoru střílet z pozice pro stíhače tanků směrem ke čtverci H8, podobně jako je to možné v horní základně.

6. Nížina ve čtvercích H5–H6 je nyní hlubší, což spodnímu týmu umožňuje oblast bezpečněji přejet.

7. Vývojáři také přepracovali vyvýšené oblasti ve čtvercích G5–H5 a E3–F4. Vozidla z obou týmů se nyní budou moci bezpečněji pohybovat oblastmi průjezdu. Kromě toho přidali několik nových pozic, které umožní přestřelky na střední vzdálenost.

8. Do čtverců E2–G1 WG přidalo vyvýšenou pozice a několik přechodných krytů, přičemž zároveň rozšířilo herní oblast. Hráči spodního týmu tak mohou snáze vést útok směrem k horní základně.

9. Do čtverce F4 vývojáři přidali nové kryty.

10. Do čtverce D4 WG přidalo kámen, který vozidlům na pozici stíhačů tanků ve čtverci C3 znemožňuje palbu na vozidla jedoucí podél mostu.

Drobnosti:

Kromě toho vývojáři provedli mnoho malých, nezdokumentovaných úprav v podobě smazání nadbytečné vegetace a drobných kamenů na cestách, aby byla hra na mapě příjemnější. Body objevení vozidel byly u obou týmu změněny tak, aby byly počáteční možnosti jízdy u obou týmů vyrovnanější.

 

Tak jak se vám změny jeví? Pokud se chcete vyjádřit, můžete tak učinit zde v dotazníku WG.

 

 

Zdroj:

Rejnok1

Starý a nerudný dědek, kterého ale přes to všechno pořád ještě WoT baví. Hraji ho pro zábavu a kvůli kamarádům, kteří jsou nejlepší motivací ke hře.