World of Tanks

Dostali jste ban?

Co dělat, pokud máte trvalý ban?

Při hledání na internetu jsem na bezplatné právní poradně narazil na dotaz, co dělat, pokud vám zablokoval Wargaming hru. Je to sice starší vyjádření právníka, ale to podstatné zůstává.

Zjednodušeně řečeno – pokud dostanete BAN, nikdo a nic vám nepomůže.

Dotaz:

Ve volném času “hraji” MMO hru World of Tanks. Dne 6.11.2018 jsem se chtěl přihlásit do svého herního účtu a klient mi sdělil správu, že mi byl udělen permanentní ban (blokace) bez možnosti se odvolat a rozhodnutí nemůže být změněno. Blokace mi byla zdůvodněna v následujícím emailu:

Email WG:
“Vážený hráči, Toto je automatická zpráva informující Vás o permanentní blokaci vašeho účtu ve World of Tanks, za pokračování v používání zakázaných a neférových modifikací. Jak je uvedeno v Zásadách poctivé hry (odkaz níže), toto je podruhé, kdy jste vědomě porušil tato pravidla. Blokace je aplikována okamžitě.

Prosím vezměte na vědomí, že to rozhodnutí bylo učiněno na základě důkladného zkoumání a nemůže být změněno.
Seznamte se prosím se Zásadami poctivé hry a informacemi o nelegálním softwaru, abyste předešel takovýmto akcím vůči budoucímu účtu:
http://worldoftanks.eu/cs/news/pc-browser/46/fair_play_policy/
Je nám líto, že jsme byli donucení k takovéto akci, ale naším cílem je docílit férové hry, strategické satisfakce a zábavy pro všechny naše hráče.
Děkujeme, Váš World of Tanks Tým”

Nebylo mi vůbec sděleno, jaký mód jsem měl použít. Modů existují stovky, přičemž mody od některých autorů jsou legální a jiné ne, přičemž mohou být součástí většího balíčku modů. I kdyby se tedy takový mód do vašeho počítače dostal, neznamená, že ho hned užíváte. Nebyl mi ani sdělen způsob, který jsem měl být údajně odhalen (protokol), je to pouze zdůvodněno “na základě důkladného zkoumání”. Takový způsob, kdy se nemohu ani odvolat nebo zeptat, co jsem udělal, mi zavání východními totalitními režimy. Možná by mě to nemělo až tolik udivovat, protože mateřské společnosti se nacházejí v Bělorusku a Rusku.

Můj ban asi pravděpodobně nezruší, ačkoliv složka “mods” je standardní součástí klienta. Koupil jsem si ovšem u nich během cca 4 let hraní virtuální zboží v podobě tzv. “prémiových tanků”, které jsem zakoupil legitimní cestou v jejich internetovém obchodě a které s tímto “údajným” proviněním nijak nesouvisí. Platby proběhly prostřednictvím kreditní karty a já mám doklady o proběhlých platbách v elektronickém bankovnictví.

Při koupi se Wargaming zavazuje k následujícím smluvním podmínkám:

http://legal.eu.wargaming.net/cs/terms-of-service  (náležitosti týkající se virtuálního zboží a jeho koupě se nacházejí v oddílu 8)

Vzhledem k tomu, že se nemohu přihlásit do herního klienta a hry, nemohu mnou zakoupené zboží používat a Wargaming tak neplní to, co k čemu se zavazuje ve smluvních podmínkách.

Pokud bych tedy chtěl hrát dále, musím si založit nový účet a začít od začátku. Žádal jsem je tedy, ať mi na můj nový účet připíšou ty “tanky”, které jsem si u nich legitimně koupil v jejich obchodě na svém zablokovaném účtu, protože neplní svoji část smlouvy, což zdůvodňují vágním tvrzením o “důkladném zkoumání” a blokaci.

Nemohl bych v tomto případě žádat o navrácení peněz, pokud svoji část smlouvy nedodržují? Jaká je nejschůdnější cesta, abych si mohl na jejich počínání stěžovat? ČOI? Jaké by to pro ně mohlo mít důsledky? Pokutu?

O modech, jejich používání a eventuálním “banu“ spojeném s jejich užíváním ve smluvních podmínkách stejně nic nestojí. Jejich tzv. “fair play policy” ani ve smluvních podmínkách, které musíte před instalací odsouhlasit, vůbec zmíněna není.
Děkuji za odpověď.

A odpověď právníka:

Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že samotné založení účtu pro umožnění účasti na hře World of Tanks je bezúplatné, tzn. že tuto hru je možné hrát, aniž by bylo nutné hradit jakoukoli (jednorázovou či periodickou) úplatu. Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.

Dle mého názoru je nezbytné striktně rozlišovat dvojí vztah, který máte/jste měl ke společnosti Wargaming. Prvním z nich je vztah „hráč“, tedy bezúplatný vztah uživatele konkrétní hry, kterou společnost Wargaming produkuje. Druhým je pak vztah „zákazník“, tedy vztah společnosti Wargaming, jako podnikatele, který Vám, jako kupujícímu (a zároveň spotřebiteli), prodal virtuální zboží (prémiové tanky).

Hráč:

Co se týče trvalé a neodvolatelné blokace Vašeho hráčského účtu, je dle mého mínění nezbytné vycházet pouze ze vztahu „hráč“, tzn. že postup společnosti Wargaming se řídil pouze pravidly férové hry, která jsou na příslušných webových stránkách uveřejněna. V těchto pravidlech jsou popsána dovolená i zakázaná používání módů, přičemž nežádoucí módy jsou zde rovněž vyjmenovány. V těchto pravidlech se společnost Wargaming nezavazuje k vysvětlování a objasňování svého postupu, tzn. že zablokovaný hráč nemá dle těchto pravidel právo obdržet informaci o tom, jaký mód byl v jeho případě shledán zakázaným, jak byl tento mód odhalen, nemá rovněž možnost obdržet odůvodnění a nemá ani právo na přezkum postupu společnosti Wargaming (tedy právo se odvolat).

Všechna pravidla, vztahující se ke hře World of Tanks tak lze chápat toliko jako pravidla počítačové hry, která nepodléhají právní regulaci (samozřejmě s výjimkou zjevných excesů, jako je například diskriminace, podpora trestné činnosti či podněcování k ní apod.).

Zákazník:

Co se týče vztahu „zákazník“, jednalo se o uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo virtuální zboží. Na tento případ se tak vztahují příslušná ustanovení platné právní úpravy (ať už se jedná o právní úpravu kupní smlouvy či právní regulaci spotřebitelských vztahů).

V souvislosti se zakoupením virtuálního zboží je nicméně nutné mít na paměti, že společnost Wargaming splnila svůj závazek z kupní smlouvy tím, že Vám umožnila nabýt vlastnické právo k virtuálnímu zboží, tzn. že Vám umožnila disponovat s Vámi zakoupenými prémiovými tanky. Tímto okamžikem došlo k zániku předmětné kupní smlouvy, a to jejím splněním. Závazkový vztah mezi Vámi (jako kupujícím/spotřebitelem) a společností Wargaming (jako prodávajícím/podnikatelem) tak již neexistuje. Tento vztah by samozřejmě mohl vzniknout například v souvislosti s reklamací vad virtuálního zboží, o tento případ se však nyní nejedná.

Je však nezbytné si uvědomit, že vztahy „hráč“ a „zákazník“ jsou oddělené. Společnost Wargaming, jako prodávající, nemůže nijak ovlivnit, jakým způsobem bude zákazník se zakoupeným virtuálním zbožím nakládat (tzn. zda ho využije ve hře či s ním naloží jinak).

Především je však nutné zdůraznit, že společnost Wargaming se nezavázala (a to ani jako prodávající/podnikatel, ani jako provozovatel počítačové hry World of Tanks), že zákazníkovi umožní neomezené užívání zakoupeného virtuálního zboží. Pakliže bude mít zákazník v úmyslu použít zakoupené virtuální zboží v počítačové hře (což je logické), bude povinen při jeho užívání respektovat pravidla, která zavazují všechny hráče.

Tato bipolarita postavení zákazníka a hráče v jedné osobě je klíčová. Zákazníkem přestává být člověk v okamžiku, kdy je kupní smlouva splněna a virtuální zboží je zakoupeno. Následně se pak člověk transformuje do role hráče, který do počítačové hry vnáší zakoupené virtuální zboží (již jako vlastní majetek), v rámci hry je však nucen postupovat dle pravidel (tedy například nepoužívat zakázané módy). Pakliže hráč tato pravidla poruší, musí počítat s následky, které byly společností Wargaming zveřejněny. Jedním z těchto následků pak může být zablokování hráčského účtu, tedy faktické znemožnění dalšího používání zakoupeného virtuálního zboží.

Závěr:

Nelze proto souhlasit s Vaším tvrzením, že společnost Wargaming „neplní svou část smlouvy“, když Vám znemožnila používat nadále zakoupené virtuální zboží. Společnost Wargaming totiž svůj závazek z kupní smlouvy splnila tím, že Vám virtuální zboží prodala. Tím její závazky z kupní smlouvy zanikly. Společnost Wargaming se však nezavázala k tomu, že budete oprávněn užívat prémiové tanky v počítačové hře World of Tanks bez ohledu na to, zda budete či nebudete respektovat pravidla této hry.

Z tohoto důvodu se domnívám, že o vrácení zakoupeného virtuálního zboží nemůže být řeč, neboť společnost Wargaming žádný ze svých závazků z uzavřené (a splněné) kupní smlouvy neporušila.

Zda Vám společnost Wargaming umožní převedení prémiových tanků rovněž do Vašeho nového hráčského účtu, bude patrně záležet na jejím rozhodnutí (resp. se mi nepodařilo narazit na pravidlo, které by tuto situaci upravovalo).

Na postup společnosti Wargaming si můžete stěžovat u České obchodní inspekce. Je však nutné si uvědomit, že tento veřejnoprávní orgán se zabývá spotřebitelskými vztahy, tedy vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli při nákupu zboží či úplatném poskytování služeb. Je-li však samotné hraní počítačové hry World of Tanks bezúplatné, nejedná se de facto o spotřebitelský vztah a je tudíž otázkou, zda Česká obchodní inspekce shledá vůbec svou věcnou příslušnost k řešení tohoto případu.

Pokud jste dočetli až sem, tak si zapamatujte, že to nejlepší, co se může stát, je žádný trest nedostat. Hodně štěstí ve hře.

Rejnok1

Starý a nerudný dědek, kterého ale přes to všechno pořád ještě WoT baví. Hraji ho pro zábavu a kvůli kamarádům, kteří jsou nejlepší motivací ke hře.

5 1 vote
Article Rating
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments