OstatníWorld of Tanks

Krabičky a WT- výsledky a shrnutí dotazníku

Zajímá vás, jak dopadl náš druhý dotazník týkající se krabiček a gamblingu v akci Poslední Waffenträger? Pak jste na správném místě a čtěte dále.

Tentokráte jsme dotazník nechali jen týden, protože se jednalo o časově omezenou akci Wargamingu a nechtěli jsme dobu dotazníku zbytečně natahovat. Zajímaly nás dojmy z nákupu krabiček a s ubíhajícím časem člověk zapomíná.

V dotazníku jsme získali 411 odpovědí, což nás velmi příjemně překvapilo. Děkujeme všem, kteří dotazník šířili, kteří nám věnovali svůj čas a odpověděli na naše otázky.

A teď již k jednotlivým otázkám, kterých bylo celkem osmnáct včetně možnosti ohodnocení celé akce jako ve škole.

Koupě a znovuotevření

První otázka se týkala nákupu krabiček za reálné peníze. Podle získaných odpovědí byla akce pro Wargaming úspěšná. Valná většina z těch, kteří se našeho dotazníku zúčastnili, si krabičky zakoupila. Konkrétně to bylo 64 % (263), jen 36 % WG peníze neposlalo.

Další otázky závisely na odpovědích, proto se počet odpovídajících na jednotlivé otázky měnil. Těch, kteří si krabičky zakoupili, jsme se ptali na to, kolik krabiček si celkem koupili. Nejčastěji si naši respondenti zakoupili 6-20 krabiček a to 54 % (142).  Další skupinu tvořili ti, kteří si zakoupili 1-5 krabiček 20,9 % (55), těsně následovala skupina těch, kteří si zakoupili 21-50 krabiček 19,4 % (51). 51-200 krabiček si zakoupilo 5,7 % (15) z odpovídajících. Nikdo z respondentů si nekoupil více než 200 krabiček.

Z těch, kteří si zakoupili alespoň jednu krabičku, využilo možnosti znovuotevření 90,9 % (239) a jen 9,1 % si ponechalo získané zlaté na jiné účely než na znovuotevření krabičky.

Je zajímavé podívat se na počet zakoupených krabiček a využití možnosti opětovného otevření. 55 respondentů si zakoupilo 1-5 krabiček, 45 z nich využilo možnosti krabičku za zlaté otevřít znovu, z toho 29 využilo tuto možnost jen jednou, 7 odpovídajících 2x a 9 z vás 3x. V nejpočetnější skupině těch, kteří si zakoupili 6-20 krabiček (142), využilo možnosti znovu otevření 132 z vás. 96 využilo získaných zlatých k otevření jednou, 28 dvakrát a 8 třikrát.

Na druhou stranu 72 % (172) hráčů znovu otevřelo krabičku jen jednou, takže do otevírání nevložilo zlaté, které měli na svém účtu. Což potvrzuje výše uvedenou opatrnost při otevírání krabiček.  20,1 % využilo možnosti opětovného otevření krabičky 2x a jen 7,9 % investovalo zlaté do otevření krabičky potřetí. Myslím si, že většina hráčů, kteří se rozhodli krabičky znovu otevřít, nepodlehla pokušení a nechtěla utratit nic ze svého účtu. Nepodařilo se je nalákat ani na možnost výhry prémiových tanků. Vypadá to, že ať jsou názory na hráče jakékoli, pokud jde o peníze, opravdu přemýšlejí a jsou opatrní.

Odměny v krabičkách

Trochu smutně na mě působí odpovědi na otázku, jestli se opakovaly odměny v krabičkách po opětovném otevření. Celých 77 % (184) z dotazovaných dostalo totiž stejnou odměnu, kterou získali při předchozím otevření krabičky.

Ptali jsme se také na to, kolikrát získali respondenti stejný předmět při znovuotevření. Zde se opět ukázala podivnost opětovného otevírání krabiček. Více než 4x se stejný předmět objevil u 33,7 % (62) odpovědí, následovalo získání předmětu dvakrát 31 % (57), třikrát 22,8 % (42) a konečně jednou se předmět podařilo získat ve 12,5 % (23) případů. Podle výsledků naší ankety se zdá, že znovuotevření krabiček nemělo moc smysl. Stejné předměty se opakovaly častěji než by se zdálo akceptovatelné. Zde mohl Wargaming trošku “pomoci” hráčům a dát větší možnost na změnu předmětů. Přece jen možností, co mohl hráč získat bylo více a nemusel to být hned prémiový tank.

Cena rerollu

Nezapomněli jsme se zeptat hráčů na jejich vnímání ceny za možnost opětovného otevírání krabiček. Většina 72,8 % nepovažuje cenu za znovu otevření krabičky za odpovídající. Možná by se zdálo, že všichni, kterým se cena nelíbila, ji budou považovat za vysokou, ale není tomu tak. Za vysokou považovalo cenu za znovu otevření krabičky 80,3 %. Podle 19,7 % respondentů byla cena nízká. Ale vraťme se k otázce ceny rerollu. Jak již jsem zmínil dle 72,8 % odpovídajících není cena za znovu otevření odpovídající. 16,3 % nebylo schopno cenu rerollu posoudit a zbývajících 10,90 % považuje cenu za odpovídající.

V souvislosti s možností otevření krabiček za zlaté jsme se zeptali, jestli by v případě ceny za herní kredity (například 500 000), využili možnosti znovu otevření krabiček víckrát než za zlaté. Musím přiznat, že tady mě odpověď překvapila. Očekával jsem, že vidina získání prémiového tanku bude vyšší, avšak celých 54 % odpovídajících uvedlo, že by krabičku neotevřeli víckrát než za zlaté. 25,1 % by investovalo kredity do otevření víckrát než, kolikrát otevřeli krabičky za zlaté a 20,9 % nedokázalo posoudit.

V hlavní roli tanky

Nemohli jsme se nezeptat na to, jestli se hráčům podařilo získat z krabiček nějaký prémiový tank. A přiznám se, že jsem byl opět překvapen. Tentokráte mile. 51 % (134) kupujících získalo tank, 49 % (129) bohužel nikoli. Nicméně i tak je to pro mne pozitivní informace.

Zeptali jsme se i, kolik tanků se vám podařilo získat. 48,9 % získalo jeden tank, 24,1 % získalo dva tanky, 9 % se podařilo získat tanky tři a 18 % patřilo mezi ty nejšťastnější a podařilo se jim v krabičkách najít 4 a více tanků.

Zajímavostí je fakt, že jeden z respondentů si koupil 1-5 krabiček, využil možnost opětovného otevření jen 1x a přesto se mu podařilo získat čtyři tanky.  Gratuluji. Snad si vsadil i Sportku, když měl takové štěstí. Čtyři tanky se podařilo získat ještě dalším dvěma hráčům, kteří nakoupili 6-20 krabiček. V rozmezí 21-50 krabiček získalo 4 a více tanků 12 hráčů. Za zajímavou lze považovat odpověď, kdy hráč získal všechny tanky při prvním otevření krabičky, protože možnost opětovného otevření nevyužil. Zbytek tanků připadá na ty, kteří zakoupili 51-200 krabiček.

Zajímavým zjištěním je fakt, že jen v 10,5 % (14) případech hráč získal tank, který již měl, takže získal náhradu ve zlatých. V 89,5 % případech získal tank, který ve své garáži ještě neměl. Zřejmě se Wargaming rozhodl, že nebude hráčům poskytovat více zlatých než je nutné, ale to už se jedná z mé strany o nepotvrzenou domněnku.

Další otázka byla, za kolik získaných prémiových tanků získal hráč kompenzaci. Ve čtyřech případech (28,6 %) získali hráči kompenzaci za čtyři a více tanků. Jednalo se o jednoho hráče, který si zakoupil 51-200 krabiček a tři hráče, kteří zakoupili 21-50 krabiček. Kompenzaci za 1 tank získalo 42,8 % (6), za dva a tři tanky stejné procento 14,3 % (2) hráčů.

Spokojenost, cíl k úspěchu

Zajímala nás také spokojenost s dárky, které se vám podařilo získat. Samozřejmě, že zde odpovídali jen ti, kteří si krabičku zakoupili. Celkem jsme získali 263 odpovědi. Požádali jsme Vás, abyste známkovali tak, jak ve škole. A jak si dárky vedly?

16 % z vás oznámkovaly dárky jedničkou, 12,5 % ohodnotilo dárky dvojkou, 23,2 % použilo trojku, 24,3 % označilo dárky za dostatečné, tedy za čtyři a u 2 4% z dotazovaných dárky propadly. Naši respondenti ohodnotili spokojenost s tím, co získali průměrnou známkou 3,28 – dobře.

Vnímání znovu otevření

V průběhu akce jsme slyšeli velké množství názorů. Velmi často zazníval ten, který považoval možnost znovu otevírání krabiček za gambling. Slovem gambling myslíme hazard, tedy hru, kde výsledek závisí na náhodě, v tomto případě na algoritmu pořádající společnosti. Je zajímavé, že 63 % (259) z účastníků dotazníku označilo tuto formu za hazard. 25,1 % (103) považuje možnost znovuotevření krabiček za dobrý nápad a 11,9 % (49) nedokázalo odpovědět. Jen pro zajímavost uvádím fakt, že 8 respondentů, kteří si zakoupili 51-200 krabiček uvádí, že se jedná o hazard. A naopak 94 respondentů, kteří si krabičky nekoupili, označilo jejich nákup za součást hazardu.

Další otázka se týkala nákupu krabiček v případě, že by byla při nákupu uvedena šance na získání odměn, zněla: „Kdyby byla při koupi krabiček uvedena procentuální možnost, co vám může padnout, ovlivnilo by to váš nákup krabiček?“ 58,9 % respondentů uvedlo, že uvedení procentuální možnosti jednotlivých výher by nákup krabiček ovlivnilo, u 23,6 % by uvedení zmíněné pravděpodobnosti nákup neovlivnilo a 17,5 % nedokázalo odpovědět.

Následovala otázka: „Jak by vás ovlivnila procentuální šance na “výhru”?“ Přiznám se, že zde jsme mohli formulovat otázku jasněji. Mohli jsme uvést dvě varianty otázky a to vyšší a nižší šance na získání prémiového tanku. Uvědomili jsme si tuto situaci, ale nechtěli jsme ovlivnit dotazník jeho úpravou, proto jsme do něj již nezasahovali.  56,1 % odpovídajících by šance přiměla k nákupu, 43,9 % by od koupě odradila.

Povedenost eventu

Úplně na závěr jsme si nechali hodnocení celé akce Poslední Waffenträger. Respondenti hodnotili celou akci jako ve škole tedy od jedničky po pětku.

Jedničkou hodnotilo 12,2 %, dvojkou by akci oznámkovalo 21,2 %, trojku přisoudilo 31,2 %, čtyřkou označilo akci 19,5 % a u 15,9 % respondentů by akce propadla. Celkové hodnocení akce od všech hodnotitelů je 3,06 opět dobré.

Závěrem dotazníku jsme požádali respondenty, aby napsali svůj komentář k dané akci. Překvapilo mě, že většina vyjádření byla rozumná a někteří se dokonce nad celou akcí zamysleli.  Většinou se hráčům nelíbily dlouhé čekací fronty při využití klíče a hraní za WT, vysoká obtížnost a závislost na spoluhráčích při hraní za T55. Dovolím si citovat jeden z nejzajímavějších komentářů:

„Odměny pro f2p nebylo těžké získat, ale prémiové krabičky bylo téměř nemožné vyhrát (málo CC dostalo WT 220 a celkově bych spíš ocenil, kdyby jako finální odměna byla také 1 prémiová krabička, jednalo by se o pěkný akt vůči všem a možná v i víc lidí koupilo krabičky ?)“

Úplně na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto článku ať už tím, že rozšířili dotazník mezi další hráče nebo jen odpověděli na naše otázky.

Zaujalo vás něco v dotazníku? Chcete vědět o něčem více? Máte návrh na další dotazník, článek? Podělte se s námi v komentářích pod článkem o názory, návrhy, inspirace. Budeme rádi za jakýkoli podnět.

A jako vždy všechny grafy na konec:

 

Rejnok1

Starý a nerudný dědek, kterého ale přes to všechno pořád ještě WoT baví. Hraji ho pro zábavu a kvůli kamarádům, kteří jsou nejlepší motivací ke hře.

3 2 votes
Article Rating
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments