OznámeníWorld of Tanks

Hranice říše a Minsk opět na Supertestu

Na supertestu se zkouší další varianta Hranice říše a to dokonce ve třech verzích. A opět se nám ukázaly změny na Minsku.

Hranice říše

Testování budou podrobeny tři verze této mapy. Předchozí přepracovaná verze mapy nebyla vhodná kvůli příliš velkému rozsahu otevřeného prostranství.

1) verze 1: Tato verze mapy ponechává hornatý terén na severu, přidává ovšem možnosti pro úkryt a propojení mezi horou a centrální klikatou cestou.

2) Verze 2: Tato verze mapy má severní oblast zcela přepracovanou. Terén byl snížen na obecnou úroveň údolí a byly přidány terénní nerovnosti a body vhodné pro úkryt.

3) Verze 3:  Tato verze mapy má severní oblast nezměněnou (takovou, jaká je nyní na živých serverech). Přepracovaná je pouze jižní oblast.

Popis změn

Galerie je řazena: Stávající verze/Verze 1/Verze 2/Verze 3

 1. Levý spodní roh mapy byl přeměněn na oblast vhodnou pro obchvatné útoky těžkých tanků. Přímost oblasti byla odstraněna.
 2. Oblast pro střety těžkých tanků byla vyvážena z hlediska úkrytů a času přiblížení.
 3. Levý spodní roh mapy byl přeměněn na oblast vhodnou pro obchvatné útoky těžkých tanků. Přímost oblasti byla odstraněna.
 4. Pro pravý horní roh mapy zvažujeme několik přepracovaných možností. Tyto změny mají za cíl vytvořit prostor pro manévrování (vzhledem k tomu, že přímost oblasti v současné verzi příliš nevyhovuje hratelnosti středních tanků).
 5. Pro pravý horní roh mapy zvažujeme několik přepracovaných možností. Tyto změny mají za cíl vytvořit prostor pro manévrování (vzhledem k tomu, že přímost oblasti v současné verzi příliš nevyhovuje hratelnosti středních tanků).
 6. Pro pravý horní roh mapy zvažujeme několik přepracovaných možností. Tyto změny mají za cíl vytvořit prostor pro manévrování (vzhledem k tomu, že přímost oblasti v současné verzi příliš nevyhovuje hratelnosti středních tanků).
 7. Levý spodní roh mapy byl přeměněn na oblast vhodnou pro obchvatné útoky těžkých tanků. Přímost oblasti byla odstraněna.
 8. Ve verzi 2 a 3 byl roh oříznut, aby spodnímu týmu umožnil rychlejší přístup k centrální cestě. Navíc byl hlavní terén zarovnán.
 9. Římsa pro stíhače tanků je nyní méně komplikovaná a vhodněji umístěná.
 10. Římsa pro stíhače tanků je nyní méně komplikovaná a vhodněji umístěná.
 11. Středová oblast byla přepracována, „brána“ ve zdi zvětšena a terén v oblasti určené pro těžké tanky byl zarovnán. Tím vznikne propojení oblastí.
 12. Roh mapy jsme ořízli, abychom vyrovnali čas přiblížení horního týmu do oblasti střetů těžkých tanků.
 13. Pro pravý horní roh mapy zvažujeme několik přepracovaných možností. Tyto změny mají za cíl vytvořit prostor pro manévrování (vzhledem k tomu, že přímost oblasti v současné verzi příliš nevyhovuje hratelnosti středních tanků).
Minsk

Tyto změny jsou založeny na úpravách ověřených během předchozích testů. Protože však tyto testy proběhly už před nějakou dobou, změny budeme porovnávat s vydanou verzí.

Minimapa (před/po):

Hlavní změny:

 1. Hranice mapy se posunula a průjezdy k domovním blokům vedle náměstí jsou nyní otevřeny.

Účel: Poskytnout vhodnou oblast pro těžce obrněná vozidla a boj na krátkou vzdálenost.

 1. Řeka byla vysušena, nábřeží mírně přepracováno a byly přidány brody (od břehu ke břehu). Bylo odstraněno listoví (prostředí mapy bude změněno z letního na jarní či podzimní ) .

Účel: Umožnit vozidlům rychlejší a bezpečnější pohyb mezi cestami a zjednodušit orientaci na mapě.

 1. Byly přidány kopce vedle hlavní ulice a oplocení bylo odstraněno.

Účel: Proměnit tuto oblast v hratelnější/zajímavější pro obratnější vozidla a zjednodušit zaměřování/střelbu přes hlavní ulici.

 1. Tato oblast byla značně přepracována: bylo přidáno staveniště podzemní dráhy, byl změněn terén, budova cirkusu byla posunuta a průjezd vedle samotné hranice mapy byl uzavřen.

Účel: Posunout oblast střetů středních tanků blíže ke středu mapy (posunout tuto oblast dále od nádvoří v levé městské části) a poskytnout propojení mezi touto uličkou a zbytkem mapy (hlavní ulicí a pozicemi pro stíhače tanků v parku).

Dodatečné (drobné) změny:

Na některých místech mapy byly posunuty stromy/křoviska (převážně k vyčištění zorného pole mezi hlavními body zájmu).

Do blízkosti základen byla přidána malá místa vhodná pro úkryt (účel: mírně zjednodušit obsazování základny).

Posunuté hranice mapy poskytují dodatečný průjezd za budovami ve spodní části mapy. Průjezd byl ponechán otevřený. Jeho vliv je obecně zanedbatelný, v některých případech se ovšem může hodit pro různé účely.

 

Zdroj:

DoktorKevina

Předražená sekretářka co zaskakuje na chvíli na HN. Zakládající člen stránky HeatNews.cz, vášnivý hráč WoT a jiných her.