OznámeníWorld of Tanks

Změny na mapách, zatím jen na supertestu

Ano je to tak, na supertestu se objevili změny na mapách. konkrétně Útesy, Prochorovka a Ruinberg. pojďme se na ně podívat.

Upozornění

Než začneme, používáme porovnání dvou obrázků a načtení stránky může být delší, než obvykle.

Porovnání je po úpravě/ před úpravou. 

Útesy

Důvod k přepracování:

Spodní tým měl mírnou výhodu oproti hornímu týmu.

Řešení:

Zkrátili jsme čas, který tým z horní základny potřebuje na přejezd do vyvýšené části (v zóně 5). Oba týmy tak vyvýšené plochy mohou využít přibližně stejně účinně. Dále jsme vyvážili pozice uprostřed mapy.

 1. Dostat se do pozice ideální pro stíhače tanků bylo pro tým z horní základny mnohem těžší než pro tým ze spodní základny.To jsme napravili.
 2. Do výše položené zóny nyní ze základny vede přímější cesta, takže se sem střední tanky dostanou rychleji.
 3. Z pozorovacích a palebných linií zmizely sutiny, překážející keře a ploty, aby bylo možno lépe podporovat přejíždějící vozidla.
 4. Terén v prostřední části se změnil ve prospěch týmu z horní základny. Nyní je možné se za terénem schovat a vyhnout se palbě z výše položených oblastí. Pokud však vozidlo vyjede z úkrytu, je stále zranitelné.
 5. Přepracovali jsme vyvýšenou zónu pro palbu do prostřední části mapy, na cestu a proti stíhačům tanků. Nyní bude tato zóna stejně užitečná a praktická jako odpovídající zóna protějšího týmu.
 6. Terén v prostřední části byl mírně přepracován na úkor týmu ze spodní základny. Ten bude nyní při cestě směrem ke křoví zranitelnější palbou z vyvýšených oblastí. Také křoví v prostřední části mapy bylo přesunuto blíže ke spodní základně, aby byla tato pozice vyváženější. Vyvýšili jsme terén a přidali jsme krytí na cestu k majáku ze spodní základny. Z tohoto místa budete moci bojovat s nepřáteli na vyvýšených místech.


 7. Útes je nyní oblastí, kde se můžete docela pohodlně bránit, jestliže na vás nepřítel střílí z vyvýšený míst nebo ze středu mapy. Tato pozice je obdobou odpovídajícího místa protějšího týmu.
 8. Vyvýšili jsme terén v oblasti spodní základny.
Prochorovka

Důvody k přepracování:

 1. Přepracovali jsme kopec kvůli značné nevyváženosti, díky které měl značnou výhodu tým ze spodní základny.
 2. Bylo možné snadno odhalit tým útočící na kopec a odstřelovat útočníky z prostřední části mapy. Proto jsme přistoupili k těmto změnám.

Změny týkající se kopce:

 1. Přidali jsme prohlubeň, aby se tým z horní základny mohl krýt před nepřátelskou palbou přicházející ze středu mapy.
 2. Přidali jsme místo, ze kterého lze bezpečně střílet do střední části mapy (pokud vás nepřátelé neodhalí ).
 3. Skupinu keřů jsme „zastřihli“ a otočili tak, aby nebylo možné z tohoto místa odhalit nepřátelský tým, jestliže se nachází ve svém bezpečném úkrytu. Nyní je potřeba po nepříteli aktivně pátrat.

 4. Když tým z horní základny útočí na kopec, může lépe využít podporu ze středu mapy. V důsledku terénních změn dané oblasti se totiž prodloužila doba potřebná k ústupu nepřátel odhalených v křoví.

Drobná změna:

Odstranili jsme některé stromy stojící v přímém výhledu na kopec a usnadnili tak míření.

Ruinberg

Důvody k přepracování:

Na této mapě jsme vypozorovali značnou nevyváženost ve prospěch týmu ze spodní základny.

Po důkladné analýze a vyhodnocení statistických dat chceme prověřit následující změny, jejichž cílem je vyvážení pozic pro tým z horní základny. Současně však chceme zachovat obvyklé schéma bitvy a neuchýlit se k absolutní symetričnosti. Všechny změny se týkají města.

Změny: (viz. screenshoty)

 1. Více jsme otevřeli zastavěnou oblast, aby ulice, cesty a pozice pro dělostřelectvo týmu z horní základny byly pestřejší. Podobné pozice má v zastavěných oblastech k dispozici také tým ze spodní základny. Tím se otevírají nové herní příležitosti. Zmizela také slepá cesta z levého horního rohu mapy.
 2. Poškozená budova s palebnými pozicemi (podobná jako poblíž spodní základny).
 3. Namísto budovy chrámu ve střední oblasti přibyla další cesta s pozicemi pro tým z horní základny. Ta bránícímu týmu nabízí nové možnosti, jak zadržet postup nepřátel na náměstí nebo jak bojovat proti nepřátelům na vzdálenějších pozicích (úzký průjezd na náměstí pro tým ze spodní základny byl zachován).
 4. U rohů budov přibyly haldy. První haldu v bodu 4 můžou využít hráči obou týmů.
 5. Upravili jsme tvar zastavěné oblasti, aby byla zboku více kaskádovitá. Díky tomu poblíž přibyly další pozice, které můžete obsadit.
 6. Přibyla pozice pro odstřelování cesty týmu ze spodní základny.
 7. Drobná změna: Odstranili jsme překážející korbu shořelého vozidla.

Jste na konci, dalo mi to celkem dost práce změny správně přiřadit, pevně doufám, že jsem nikde neudělal chybu.

Galerie pro ty co se jim nenačetlo porovnání zde

Některé změny vítám jiné ne, Ruinberg je celkem divoký. U Prochorovky si nemyslím, že to úplně potřebovala. A u Útesů si nejsem jist jestli to něco výrazně změní. Co vy, jako hodnotíte plánované změny? Hlavně nezapomeňte, že je to zatím jen Supertest a změny nejsou finální.

Zdroj:

DoktorKevina

Předražená sekretářka co zaskakuje na chvíli na HN. Zakládající člen stránky HeatNews.cz, vášnivý hráč WoT a jiných her.

0 0 votes
Article Rating
9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments