OznámeníWorld of Tanks

Aktualizace 1.23 už zítra

Už zítra WG spustí aktualizaci 1.23

Už zítra se dočkáme aktualizace, která nám přinese nejen zaslouženou odměnu, ale také Sváteční operace. Vánoce se blíží a vidíme to za všech stran. Také se těšíte? Ne, nemyslím jen WoT, myslím Vánoce jako takové. A co nás tedy čeká? Jaké změny pro nás WG připravilo?

Odstávka

WG odstaví World of Tanks servery od 22. lis. od 01:30 do 22. lis. od 04:00

Prémiový účet WoT

Hráčům s prémiovým účtem WoT bude připsáno dodatečných 24 hodin prémiového účtu jako náhrada za dobu údržby. Pokud byste chtěli provést jakékoliv herní nákupy, počkejte prosím, dokud nebudou servery znovu spuštěny.

Hlavní změny

Náhodné události

Po testování v rámci Průzkumné mise 2023 byly uveřejněny mechaniky náhodných událostí.

 • Náhodné události jsou dostupné na následujících mapách: Prochorovka, Himmelsdorf, Útočiště a Ruinberg.
 • Vizuální prvky náhodných událostí byly značně vylepšeny.
 • Signály a upozornění byly značně vylepšeny.
  • Oblast nadcházející náhodné události bude nyní 20 sekund před začátkem události označena červeným dýmem.
  • Oblast náhodné události bude označena červeným dýmem.
  • Po vstupu do oblasti náhodné události, která je pro vozidla nebezpečná, bude na displeji vyobrazena speciální značka.
 • Náhodné události mají určitou pravděpodobnost toho, že nastanou.
 • Na určitých místech byly provedeny změny ve vyvážení umístění krytů poté, co náhodná událost nastane.
 • Do nastavení hry byla přidána možnost vypnutí náhodných událostí: „Mapy ve vývoji“. Ve výchozím nastavení jsou náhodné události povoleny pro všechny hráče.

Změny map

Terén a určité objekty na mapách Útočiště, Himmelsdorf a Ruinberg byly pozměněny, obzvláště tak, aby se zamezilo jízdě a zásekům v oblastech, v nichž není zamýšlena běžná hra.

Změny technických vlastností vozidel

SSSR

 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: IT-3
 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: ISU-122-2

Německo

 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Pz.Kpfw. IV Ausf. F2.
 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: T 54D
 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Tiger II (T)

USA

 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: M24 Chaffee No. 594
 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: ARMT

Británie

 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: A7E3

Čína

 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: BZ-72-1
 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Vickers 6 ton

Československo

 • Za účelem testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Panzerwagen 39

Známé problémy

 • Vybavení Binokulární dalekohled a Maskovací síť zůstanou aktivní v případě, že se vozidlo překlopí, převrátí zpět a pokračuje v jízdě.
 • Pokud je zapnuta velitelská kamera, standardní vykreslování obrysu hráčova vozidla nemusí správně fungovat.
 • Pokud je posádka ochromena, malá lékárnička může být použita na nezraněného člena posádky.
 • V některých případech se při najetí kurzorem na ikonu modulu vozidla v panelu poškození nezobrazí vyskakovací okno.
 • V některých případech může být zkreslena sekvence událostí v záznamu poškození.
 • V některých případech propadávají poražené stromy terénem.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ v operaci „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
 • Na obrazovce s výsledky bitvy chybí záznam o dokončení poslední mise v sérii.
 • Chybí hlasové oznámení po zničení nepřátelského vozidla.
 • Po přepnutí do odstřelovacího režimu při vysokém nastavení grafické kvality a přiblížení kamery na křoví se může snížit množství FPS (snímků za sekundu).
 • Ikona výbuchu bedny s municí se opakovaně zobrazuje nad vozidly, která byla zničena mimo kruh vykreslování, a to ve chvíli, kdy se tato vozidla ocitnou v dosahu kruhu vykreslování hráče.
 • Během záznamů nevydávají vozidla zvuky motoru a pásů.
 • Při najetí dělostřeleckým pohledem dělostřelectva na nepřátelské vozidlo nacházející se za kruhem vykreslování hráče je po jeho následném zničení zobrazena animace výbuchu bedny s municí.
 • Se standardním nastavením grafiky se při zapnutém antialiasingu v některých případech změnila barva siluety vozidla hráče na zelenou.
 • Na některých mapách režimu „Frontová linie“ je možné vjet do staveb skrz jejich základy.
 • V sekci „Vozidla v garáži“ v záložce „Sklad“ se při najetí kurzorem myši na kartu vozidla, které je dostupné k obnovení, zobrazí text „Prodat“.

Opravené chyby a vylepšení

 • Klanová záloha „Taktický výcvik“ nyní poskytuje bonus i k ZK posádky.
 • Opravena chyba, kdy nebyly statistiky hráčů a klanů aktualizovány na obrazovce automatického hledání klanu.
 • Opravena chyba, kdy se obrazovka automatického hledání klanu při chybách zobrazovala nesprávně.
 • Opravena chyba, kdy bylo formátování času v některých jazycích u rozvrhu bitev v opevnění nesprávné.
 • Opravena chyba, kdy v některých případech nebylo v okně seznamu odřadů v opevnění vidět odřady.
 • Opravena chyba, kdy v některých případech nebylo po kliknutí na odpovídající tlačítko ve výzkumu vidět okno s nákupem sovětských vozidel.
 • Opravena chyba, kdy na 4K obrazovkách v okně s podrobnostmi konverze nebyly vidět ikony osobních záloh.
 • Opravena chyba, kdy tlačítko „Návrat posádky na vozidlo“ bylo aktivní i po kompletním propuštění posádky.
 • Opraven popis pro vybavení Maskovací síť a Binokulární dalekohled. Byly přidány informace o vozidlech s hydropneumatických podvozkem.
 • Opravena chyba, kdy nebylo deaktivováno ovládání rychlosti po zmáčknutí tlačítek W/S při souběžném držení tlačítka Ctrl.
 • Opravena chyba, kdy se při nedostupnosti měn v garáži zobrazilo několik zpráv „doplnění munice selhalo“ po sobě.
 • Opravena chyba, kdy byla hodnota dohledu po namontování vybavení Experimentální optika zaokrouhlena směrem dolů.
 • Obrázky vozidel FV601 Saladin a GSOR 1006 Scheme 7 v panelu vozidel byly nyní opraveny.
 • Opravena chyba, kdy za koly některých britských kolových vozidel bylo při pohybu vyobrazeno jiskření.

Rejnok1

Starý a nerudný dědek, kterého ale přes to všechno pořád ještě WoT baví. Hraji ho pro zábavu a kvůli kamarádům, kteří jsou nejlepší motivací ke hře.